ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie
Alias

 

1730

Født

31" Sgd. Kuregård, Østermarie, Bornholm

Søster til Elsebeth Nielsdatter Kure (min 4xtipoldemor)

1737

23 Jul

Skifte fars død

Østermarie, Bornholmn

Side 115. 1737. 23. Juli.
Niels Andersen Kure, 31. Sg. Østermarie.
Kirstene Pedersdatter. Laugv: Anders Ibsen, Østerlars.

Ved første ægt med afg. Elsebeth Madzdatter. 3 døt.
A: Margrethe Nielsdatter, f. 1722. Værge: Næst søsk.barn, Mickel Nielsen, Krogegård, Østermarie.
B: Dorithe Nielsdatter, f. 1722. Værge: Næst søsk.barn, Madz Nielsen, Østermarie.
C: Karen Nielsdatter, f. 1724. Værge: ½ bror, Madz Hansen, Ibsker.

Ved ægt med enken. 2 søn. 2 døt. ( skriveren skriver godtnok: ”dernæst med den efterlevende hustru,
Elsebeth Madzdatter, 2 sønner og 2 døtre.”. Jeg betragter det som skriverfejl. )
D: Anders Nielsen, f. 1732. Værge: Farbror, Peder Kure, Klemensker.
E: Peder Nielsen Kure, f. 1734. Værge: Farbror, Hindtze Andersen Kure, Nyker.
F: Elsebeth Nielsdatter Kure, f. 1728. Værge: Fastermand, Isach Pedersen, Vestermarie.
G: Sidsele Nielsdatter Kure, f. 1730. Værge: Søsk.barn, Ared Andersen Kuure, Nyker.

1743

13 Jun

Skifte farmors død

Vestermarie, Bornholm

Side 290. 1743. 13. Juni.
Karen Gudbergsen, 41. Sg. Vestermarie.
Anders Jensen.
4 søn. 5 døt.

Ved første ægt med Anders Andersen. 3 søn. 4 døt.
A: Peder Andersen Kuure, f. 1687. 11. Kgl. Vg. Klemensker.
**B: Niels Andersen, Øster Sogn. Død. 2 søn. 6 døt.
1: Anders Nielsen, f. 1733. Værge: Farbror, Peder Andersen Kuure.
2: Peder Nielsen Kuure, f. 1736. Værge: Søsk.barn, Peder Andersen Kuure, Skinerbye, Klemensker.
3: Margrethe Nielsdatter, f. 1721. Værge: Michel Nielsen, 6. Vg. Øster Sogn.
4: Dorthe Nielsdatter, f. 1721. Værge: Mads Nielsen, 27. Sg. Øster Sogn.
5: Karen Nielsdatter, f. 1724. Værge: ½ bror, Mads Hansen, Bakkegård, Øster Sogn.
6: Elsebeth Nielsdatter, f. 1728. Værge: Faders ½ søstermand, Isack Pedersen.
**7: Sidsele Nielsdatter, f. 1730. Værge: Farbrorsøn, Ared Andersen Kuure, Sandegård, Nyker.
8: Beritke Nielsdatter, f. 1737. Værge: Madz Pedersen Sort, Lille Øllegård, Østerlars.
C: Hindze Anders Kuure, f. 1689, 6. Kgl. Vg. Nyker.
D: Kiersten Andersdatter, gm. Mogens Gotfredsen, udb. Lyngen, Vestermarie.
E: Margrethe Andersdatter, gm. Lars Olsen, 44. Sg. Vestermarie.
F: Zitzele Andersdatter, gm. Anders Hansen, sejler på Vestindien. Værge: Bror, Peder Andersen Kuure.
G: Maren Andersdatter, gm. Jep Jensen, 6. Sg. Åker.

Ved sidste ægt med enkemanden. 1 søn. 1 dat.
H: Anders Andersen, f. 1703, her på gården.
I: Elsebeth Andersdatter, Gm. Isack Pedersen, Steenegården, Vestermarie.

1760

30 Dec

Gift

Hans Pedersen Sandegaard
Bornholm

Hans Pedersen Sandegaard, 1731-10-21 - 1795
Overtog i 1779-10-14 Risegård (27. Slg) i Østerlars

Blev i 1760-12-30 gift med Sidzele Nielsdatter Kure
Hun levede 1730-02-24 - 1789-ca
Hendes forældre: Niels Andersen Kure og Kirstine Pedersdatter, 31 sg Kuregaard, Østermarie

1787

Folketælling

Bornholm, Øster, Østerlarsker, , 27. selvejergård, 1. familie,

*Hans Pedersen Sandegaard 56 gift Hosbonde Gårdbeboer, er ved Herreds Comp.
Sidsele Nielsdatter 57 gift Madmoder
Peder Hansen 22 ugift Børn af sidste ægteskab Dragon
Kirsten Hansdatter 16 ugift Børn af sidste ægteskab
Carl Hansen 16 ugift Tjenestekarl

1789

Død

27" Sgd. Risegård, Østerlars, Bornholm

1800

10 Jun

Skifte broders død

Østermarie, Bornholm

Side 628. 1800. 10. Juni.
Anders Nielsen Kuure, Østermarie
Og
Inger Madsdatter.

På hans side 2 ½ brødre, 3 søstre, 3 ½ søstre.
A: Niels Andersen, død. 1 søn. 2 døt.
1: Peder Nielsen, myndig, 40. Sg. Østerlars.
2: Kirsten Nielsdatter, gm. Claus Adolph Nielsen, Svaneke.
3: Borrithe Nielsdatter, gm. Hans Larsen, 39. Sg. Østerlars.
B: Hans Andersen, 7. Sg. Østermarie.
C: Elsebeth Nielsdatter, gm. Alberth Erichsen, 76. Sg. Østermarie.
***D: Sidselle Nielsdatter, død, var gm. Hans Pedersen, Østerlars. 1 søn. 3 døt.
1: Peder Hansen, Bakkemøllen, Østerlars.
2: Waldbor Hansdatter, gm. Christen Hansen, Tejn.
3: Malene Hansdatter, død, var gm. Jens Rasmusen, Nylars. 3 søn. 1 dat.
a: Anders Jensen.
b: Rasmus Jensen.
c: Ole Jensen.
d: Kirstine Margrethe Jensdatter, hjemme.
4: Kirstine Hansdatter, død, var gm. Niels Pedersen. 1 dat.
a: Kirstine Nielsdatter, hos Jep Nielsen, Hjortegård, Østerlars.
E: Borrithe Nielsdatter, g. Jeppe Nielsen, Hjortegård, Østerlars.
F: Grethe Nielsdatter, død, var gm. Hans Thomasen, Svaneke. 2 døt.
1: Elsebeth Nielsdatter, gm. Niels Clemmensen, skrædder, Svaneke.
2: Malene Hansdatter, gm. Christopher Hansen, 39. Sg. Åker.
G: Dorothea Nielsdatter, gm. ? ?, København.
H: Karen Nielsdatter, enke efter, afg. Lars Jørgensen, Østermarie.

På afg. Inger Madsdatters side: 1 Bror, 4 ½ brødre, 3 ½ søster.
I: Esper Madsen, død. 1 søn. 1 dat.
1: Peder Espersen, myndig, 42, Sg. Åker.
2: Sejne Espersdatter, gm. Hans Kofoed Larsen, 25. Sg.g. Østermarie.
J: Rasmus Pedersen, død. 1 søn. 1 dat.
1: Adser Rasmusen, Svaneke.
2: Kirstine Rasmusdatter, død, var gm. Mons Pedersen. 1 søn. 1 dat.
a: Peder Monsen, Ibsker.
b: Anna Monsdatter, enke efter Svend Erntsen, Svaneke.
K: Jep Pedersen, død. 1 søn. 3 døt.
1: Lars Ipsen, død. 2 søn. 1 dat.
a: Jeppe Larsen, f. 1779, Vestindien.
b: Peder Larsen, f. 1785, Nexø.
c: Sejne Larsdatter, tjener, København.
2: Sejne Ipsdatter, enke efter afg. Peder Johnsen, Damaskegård, Østerlars.
3: Helena Ipsdatter, død. 1 søn. 1 dat.
a: Bertel Olsen, Østermarie
b: Kirstine Olsdatter, gm. Peder Pedersen, Stangemarken, Østerlars.
4: Mette Ipsdatter, død. 1 søn. 2 døt.
a: Jep Christian Hansen, Gudhjem
b: Margaretha Jensdatter, gm. Herman Clausen, Østermarie.
c: Maren Mallene Jensdatter, gm. Hans Christian Wejdmann, Nexø.
L: Lars Pedersen, 70. Sg. Østermarie, død. 4 søn. 2 døt.
1: Peder Larsen, myndig, 18. Sg. Åker.
2: Hans Larsen, fravær, ved ikke om han lever eller er død.
3: Jens Larsen, myndig, 66. Sg. Østermarie.
4: Jeppe Larsen, myndig, 20. Sg. Østermarie.
5: Gundel Larsdatter, ugift. Værge: Bror, Jens Larsen.
6: Karen Larsdatter, gm. Michel Nielsen, Svaneke.
M: Jens Pedersen, 9. Sg. Østermarie, død. 1 søn. 4 døt.
1: Claus Jensen, 9. Sg. Østermarie.
2: Seigne Jensdatter, 69. Sg. Østermarie. 3 søn. 2 døt.
a: Hans Mogensen, myndig, 69. Sg. Østermarie.
b: Jørgen Kofoed, f. 1779. Hos bror på 69. Sg. Østermarie. Værge: Farbror, Jeppe Jørgen Kofoed, Kofodgård, Østermarie.
c: Anker Kofoed, f. 1789. Hos fader, Christopher Scrode Kofoed, Svaneke.
d: Stine Margarethe Pedersdatter, gm. Jørgen Munk, Pedersker.
e: Margrethe Kirstine Pedersdatter, f. 1785. Værge: Jørgen Kofod, Slotsvangen, Olsker.
3: Magrethe Jensdatter, gm. Anders Michelsen, sandemand, 22. Sg. Østermarie.
4: Anne Jensdatter, gm. Jens Munk, Kirkelykke, Østerlars
5: Bodil Jensdatter, gm. Hans Espersen, 1. Vg. Øster Sogn.
N: Karen Pedersdatter, død, var gm. Jep Sørensen. 2 søn. 1 dat.
1: Søren Ipsen, død. 4 søn. 1 dat.
a: Anders Sørensen, 1. Sg. Åker.
b: Jep Sørensen, død. 1 dat.
I: Lovise Ipsdatter. Værge: Anders Sørensen, 1. Vg. Åker.
c: Hans Kofoed Sørensen, Gildesboet, Nylars.
d: Peder Sørensen, degn, Nylars.
e: Sejne Sørensdatter, død, 1. søn.
I: Peder Jensen, Rønne.
2: Hans Ipsen, død. 2 søn.
a: Jeppe Hansen, sandemand, Åker.
b: Severin Hansen, f. 1782, Åkirkeby. Curator: bror, Jeppe Hansen.
3: Gjertrud Ipsdatter, enke efter afg. Erich Ipsen.
O: Sejne Pedersdatter, død, var gm. Erich Albertsen, 76. Sg. Østermarie. 4 søn. 2 døt.
1: Peder Erichsen, Saltune.
2: Albert Erichsen, 76. Sg. Østermarie.
3: Rasmus Erichsen, myndig, Saltune.
4: Erich Erichsen, død, Østermarie. 2 døt.
a: Sejne Erichsdatter, f. 1776. Værge: Bror, Jens Madsen, Lille Pergård, Østermarie.
b: Sidselle Erichsdatter, gm. Jens Hansen, snedker, Åkirkeby.
5: Sejne Erichsdatter, gm. Hans Lund, 65. Sg. Øster Sogn.
6: Kirstine Erichsdatter, gm. Niels Michelsen, Nr. Gildesboe, Østermarie.
P: Kirstine Pedersdatter, død, var gm. Michel Nielsen. 2 søn. 2 døt.
1: Peder Henningsen, død. 1 søn. 7 døt.
a: Henning Pedersen, Poulsker.
b: Kirstine Pedersdatter, gm. Herluf Larsen Schou, Pedersker.
c: Bodil Pedersdatter, gm. Peder Nielsen, Poulsker.
d: Anna Pedersdatter, gm. ? ?, København.
e: Marthe Pedersdatter, gm. Peder Pedersen, Pedersker.
f: Karen Pedersdatter, enke efter afg. Hans Pedersen Blom, Nexø
g: Dorthe Pedersdatter, gm. Rasmus Hansen, København.
2: Niels Michelsen, 7. Vg. Østermarie, død. 4 søn. 2 døt.
a: Michel Nielsen, Svaneke.
b: Hans Nielsen, Listed.
c: Esper Nielsen.
d: Peder Nielsen, 6. Vg. Øster Sogn.
f: Karen Kirstine ?, gm. Jørgen Larsen, Østerlars.
g: Sidselle ?, hjemme hos stiftfar, Mauritz Busch, Øster Sogn.
3: Bodil Michelsdatter, død, var gm. Hans Pedersen Piil. 2 søn. 1 dat.
a: Michel Hansen, myndig, 72. Sg. Østermarie.
b: Hans Peter Hansen Piil, myndig.
c: Margarethe Kirstine Hansdatter. Værge: Jep Larsen, 70. Sg. Øster Sogn.
4: Kirstine Michelsdatter, død, var gm. Morten Pedersen, Nexø. 5 søn.
a: Peder Mortensen. Lolland.
b: Jens Mortensen, myndig, Saltune.
c: Michel Mortensen, sejler, Holland.
d: Lars Mortensen, sejler, Holland, ikke hørt fra ham i 14 år.
e: Rasmus Mortensen, København, ikke hørt fra ham i 14 år

Kilde: