ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie
Ægtefæller
Alias

 

1726

Født

31" Sgd. Kuregård, Østermarie, Bornholm

Halvsøster til Elsebeth Nielsdatter Kure (min 4xtipoldemor)

1726

13 Jun

Skifte mors død

Østermarie, Bornholm

Side 192b. 1726. 13. Juni.
Elsebeth Madsdatter, 31. Sg. Øster Sogn.
Niels Andersen.

Ved ægt med afg. Hans Andersen. 4 søn. 2 døt.
A: Anders Hansen, egen værge, Præstegård, Ibsker.
B: Niels Hansen, f. 1707. Værge: Faders søsk.barn, Christen Hansen, Klemensker.
C: Michel Hansen, f. 1710. Værge: Henrich Kjøller, i hans sted: Haagen Hansen, Nyker.
D: Mads Hansen, f. 1713. Værge: Søsk.barn, Hans Jørgensen, Åkirkeby.
E: Kierstene Hansdatter, f. 1716. Værge: Olle Hansen, Østerlars.
F: Elsebeth Hansdatter, f. 1720. Værge: Mons Bentzen, Øster Sogn.

Ved ægt med enkemanden. 3 døt.
G: Margrethe Nielsdatter, f. 1722.
H: Dorthe Nielsdatter, f. 1722.
I: Karen Nielsdatter, f. 1726. ( 8 uger.). Værge: Far.

1753

11 Okt

Gift

Lars Jørgensen
Bornholm

Lars Jørgensen, 1715-12-26 - 1790-02-13
Overtog i 1742-12-06 Lyrsbygård (35. Slg) i Østermarie
Hans forældre: Ugift Anne Larsdatter, her på gården, og skibskarl Ole Bendtsen.

Blev i 1753-10-11 gift med Karen Nielsdatter
Hun levede 1726-04-28 - efter 1801
Hendes forældre: Niels Andersen Kure og Elsebeth Madsdatter, 31. Slg. Kuregård, Østermarie.

1787

Folketælling

Bornholm, Øster, Østermarie, Selvejer No. 35, , 1,

Jørgen Mortensen 26 gift husbonde Bonde
Anne Larsdatter 22 gift madmoder
Jacob Michelsen 9 ugift tjenestekarl
Kirsten Andersdatter 12 ugift tjenestepige
Lars Jørgensen 72 gift konens far Undentag
*Karen Nielsdatter 62 gift konens mor
Niels Larsen 34 ugift barn
Jørgen Larsen 28 ugift barn
Hans Larsen 20 ugift barn

1800

10 Jun

Skifte broders død

Østermarie, Bornholm

Side 628. 1800. 10. Juni.
Anders Nielsen Kuure, Østermarie
Og
Inger Madsdatter.

På hans side 2 ½ brødre, 3 søstre, 3 ½ søstre.
A: Niels Andersen, død. 1 søn. 2 døt.
1: Peder Nielsen, myndig, 40. Sg. Østerlars.
2: Kirsten Nielsdatter, gm. Claus Adolph Nielsen, Svaneke.
3: Borrithe Nielsdatter, gm. Hans Larsen, 39. Sg. Østerlars.
B: Hans Andersen, 7. Sg. Østermarie.
C: Elsebeth Nielsdatter, gm. Alberth Erichsen, 76. Sg. Østermarie.
D: Sidselle Nielsdatter, død, var gm. Hans Pedersen, Østerlars. 1 søn. 3 døt.
1: Peder Hansen, Bakkemøllen, Østerlars.
2: Waldbor Hansdatter, gm. Christen Hansen, Tejn.
3: Malene Hansdatter, død, var gm. Jens Rasmusen, Nylars. 3 søn. 1 dat.
a: Anders Jensen.
b: Rasmus Jensen.
c: Ole Jensen.
d: Kirstine Margrethe Jensdatter, hjemme.
4: Kirstine Hansdatter, død, var gm. Niels Pedersen. 1 dat.
a: Kirstine Nielsdatter, hos Jep Nielsen, Hjortegård, Østerlars.
E: Borrithe Nielsdatter, g. Jeppe Nielsen, Hjortegård, Østerlars.
F: Grethe Nielsdatter, død, var gm. Hans Thomasen, Svaneke. 2 døt.
1: Elsebeth Nielsdatter, gm. Niels Clemmensen, skrædder, Svaneke.
2: Malene Hansdatter, gm. Christopher Hansen, 39. Sg. Åker.
G: Dorothea Nielsdatter, gm. ? ?, København.
**H: Karen Nielsdatter, enke efter, afg. Lars Jørgensen, Østermarie.

På afg. Inger Madsdatters side: 1 Bror, 4 ½ brødre, 3 ½ søster.
I: Esper Madsen, død. 1 søn. 1 dat.
1: Peder Espersen, myndig, 42, Sg. Åker.
2: Sejne Espersdatter, gm. Hans Kofoed Larsen, 25. Sg.g. Østermarie.
J: Rasmus Pedersen, død. 1 søn. 1 dat.
1: Adser Rasmusen, Svaneke.
2: Kirstine Rasmusdatter, død, var gm. Mons Pedersen. 1 søn. 1 dat.
a: Peder Monsen, Ibsker.
b: Anna Monsdatter, enke efter Svend Erntsen, Svaneke.
K: Jep Pedersen, død. 1 søn. 3 døt.
1: Lars Ipsen, død. 2 søn. 1 dat.
a: Jeppe Larsen, f. 1779, Vestindien.
b: Peder Larsen, f. 1785, Nexø.
c: Sejne Larsdatter, tjener, København.
2: Sejne Ipsdatter, enke efter afg. Peder Johnsen, Damaskegård, Østerlars.
3: Helena Ipsdatter, død. 1 søn. 1 dat.
a: Bertel Olsen, Østermarie
b: Kirstine Olsdatter, gm. Peder Pedersen, Stangemarken, Østerlars.
4: Mette Ipsdatter, død. 1 søn. 2 døt.
a: Jep Christian Hansen, Gudhjem
b: Margaretha Jensdatter, gm. Herman Clausen, Østermarie.
c: Maren Mallene Jensdatter, gm. Hans Christian Wejdmann, Nexø.
L: Lars Pedersen, 70. Sg. Østermarie, død. 4 søn. 2 døt.
1: Peder Larsen, myndig, 18. Sg. Åker.
2: Hans Larsen, fravær, ved ikke om han lever eller er død.
3: Jens Larsen, myndig, 66. Sg. Østermarie.
4: Jeppe Larsen, myndig, 20. Sg. Østermarie.
5: Gundel Larsdatter, ugift. Værge: Bror, Jens Larsen.
6: Karen Larsdatter, gm. Michel Nielsen, Svaneke.
M: Jens Pedersen, 9. Sg. Østermarie, død. 1 søn. 4 døt.
1: Claus Jensen, 9. Sg. Østermarie.
2: Seigne Jensdatter, 69. Sg. Østermarie. 3 søn. 2 døt.
a: Hans Mogensen, myndig, 69. Sg. Østermarie.
b: Jørgen Kofoed, f. 1779. Hos bror på 69. Sg. Østermarie. Værge: Farbror, Jeppe Jørgen Kofoed, Kofodgård, Østermarie.
c: Anker Kofoed, f. 1789. Hos fader, Christopher Scrode Kofoed, Svaneke.
d: Stine Margarethe Pedersdatter, gm. Jørgen Munk, Pedersker.
e: Margrethe Kirstine Pedersdatter, f. 1785. Værge: Jørgen Kofod, Slotsvangen, Olsker.
3: Magrethe Jensdatter, gm. Anders Michelsen, sandemand, 22. Sg. Østermarie.
4: Anne Jensdatter, gm. Jens Munk, Kirkelykke, Østerlars
5: Bodil Jensdatter, gm. Hans Espersen, 1. Vg. Øster Sogn.
N: Karen Pedersdatter, død, var gm. Jep Sørensen. 2 søn. 1 dat.
1: Søren Ipsen, død. 4 søn. 1 dat.
a: Anders Sørensen, 1. Sg. Åker.
b: Jep Sørensen, død. 1 dat.
I: Lovise Ipsdatter. Værge: Anders Sørensen, 1. Vg. Åker.
c: Hans Kofoed Sørensen, Gildesboet, Nylars.
d: Peder Sørensen, degn, Nylars.
e: Sejne Sørensdatter, død, 1. søn.
I: Peder Jensen, Rønne.
2: Hans Ipsen, død. 2 søn.
a: Jeppe Hansen, sandemand, Åker.
b: Severin Hansen, f. 1782, Åkirkeby. Curator: bror, Jeppe Hansen.
3: Gjertrud Ipsdatter, enke efter afg. Erich Ipsen.
O: Sejne Pedersdatter, død, var gm. Erich Albertsen, 76. Sg. Østermarie. 4 søn. 2 døt.
1: Peder Erichsen, Saltune.
2: Albert Erichsen, 76. Sg. Østermarie.
3: Rasmus Erichsen, myndig, Saltune.
4: Erich Erichsen, død, Østermarie. 2 døt.
a: Sejne Erichsdatter, f. 1776. Værge: Bror, Jens Madsen, Lille Pergård, Østermarie.
b: Sidselle Erichsdatter, gm. Jens Hansen, snedker, Åkirkeby.
5: Sejne Erichsdatter, gm. Hans Lund, 65. Sg. Øster Sogn.
6: Kirstine Erichsdatter, gm. Niels Michelsen, Nr. Gildesboe, Østermarie.
P: Kirstine Pedersdatter, død, var gm. Michel Nielsen. 2 søn. 2 døt.
1: Peder Henningsen, død. 1 søn. 7 døt.
a: Henning Pedersen, Poulsker.
b: Kirstine Pedersdatter, gm. Herluf Larsen Schou, Pedersker.
c: Bodil Pedersdatter, gm. Peder Nielsen, Poulsker.
d: Anna Pedersdatter, gm. ? ?, København.
e: Marthe Pedersdatter, gm. Peder Pedersen, Pedersker.
f: Karen Pedersdatter, enke efter afg. Hans Pedersen Blom, Nexø
g: Dorthe Pedersdatter, gm. Rasmus Hansen, København.
2: Niels Michelsen, 7. Vg. Østermarie, død. 4 søn. 2 døt.
a: Michel Nielsen, Svaneke.
b: Hans Nielsen, Listed.
c: Esper Nielsen.
d: Peder Nielsen, 6. Vg. Øster Sogn.
f: Karen Kirstine ?, gm. Jørgen Larsen, Østerlars.
g: Sidselle ?, hjemme hos stiftfar, Mauritz Busch, Øster Sogn.
3: Bodil Michelsdatter, død, var gm. Hans Pedersen Piil. 2 søn. 1 dat.
a: Michel Hansen, myndig, 72. Sg. Østermarie.
b: Hans Peter Hansen Piil, myndig.
c: Margarethe Kirstine Hansdatter. Værge: Jep Larsen, 70. Sg. Øster Sogn.
4: Kirstine Michelsdatter, død, var gm. Morten Pedersen, Nexø. 5 søn.
a: Peder Mortensen. Lolland.
b: Jens Mortensen, myndig, Saltune.
c: Michel Mortensen, sejler, Holland.
d: Lars Mortensen, sejler, Holland, ikke hørt fra ham i 14 år.
e: Rasmus Mortensen, København, ikke hørt fra ham i 14 år

1801

Folketælling

Bornholm, Sønder, Bodilsker, , , (7),

Hans Christiansen 63 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboere
Lisbeth Andersdatter 65 Gift Hans Kone
Jens Munch 31 Ugift Deres Børn
Lars Pihl 19 Ugift Deres Børn
Kirsten Hansdatter 25 Ugift Deres Børn
*Peder Larsen 43 Gift huusbonde Bonde og Gaardbeboere
Ane Lisbeth Ipsdatter 54 Gift hans kone
Ane Magrete Pedersdatter 27 Ugift datter af konens første ægteskab
Peder Pedersen 14 Ugift deres sønner
Lars Pedersen 12 Ugift deres sønner
**Karen Nielsdatter 75 Enke(mand) mandens moder Nyder Undentag
Rasmus Ødbergsen 19 Ugift tjenestekarl

Kilde: