ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie
Ægtefæller
Alias

 

1722

Født

31" Sgd. Kuregård, Østermarie, Bornholm

Halvsøster til Elsebeth Nielsdatter Kure (min 4xtipoldemor) og
datter af Niels Andersen Kure (min 5xtipoldemor) og Elsebeth Madsdatter

1726

13 Jun

Skifte mors død

Østermarie, Bornholm

Side 192b. 1726. 13. Juni.
Elsebeth Madsdatter, 31. Sg. Øster Sogn.
Niels Andersen.

Ved ægt med afg. Hans Andersen. 4 søn. 2 døt.
A: Anders Hansen, egen værge, Præstegård, Ibsker.
B: Niels Hansen, f. 1707. Værge: Faders søsk.barn, Christen Hansen, Klemensker.
C: Michel Hansen, f. 1710. Værge: Henrich Kjøller, i hans sted: Haagen Hansen, Nyker.
D: Mads Hansen, f. 1713. Værge: Søsk.barn, Hans Jørgensen, Åkirkeby.
E: Kierstene Hansdatter, f. 1716. Værge: Olle Hansen, Østerlars.
F: Elsebeth Hansdatter, f. 1720. Værge: Mons Bentzen, Øster Sogn.

Ved ægt med enkemanden. 3 døt.
G: Margrethe Nielsdatter, f. 1722.
H: Dorthe Nielsdatter, f. 1722.
I: Karen Nielsdatter, f. 1726. ( 8 uger.).Værge: Far.

1737

23 Jul

Skifte fars død

Østermarie, Bornholm

Side 115. 1737. 23. Juli.
Niels Andersen Kure, 31. Sg. Østermarie.
Kirstene Pedersdatter. Laugv: Anders Ibsen, Østerlars.

Ved første ægt med afg. Elsebeth Madzdatter. 3 døt.
A: Margrethe Nielsdatter, f. 1722. Værge: Næst søsk.barn, Mickel Nielsen, Krogegård, Østermarie.
B: Dorithe Nielsdatter, f. 1722. Værge: Næst søsk.barn, Madz Nielsen, Østermarie.
C: Karen Nielsdatter, f. 1724. Værge: ½ bror, Madz Hansen, Ibsker.

Ved ægt med enken. 2 søn. 2 døt. ( skriveren skriver godtnok: ”dernæst med den efterlevende hustru,
Elsebeth Madzdatter, 2 sønner og 2 døtre.”. Jeg betragter det som skriverfejl. )
D: Anders Nielsen, f. 1732. Værge: Farbror, Peder Kure, Klemensker.
E: Peder Nielsen Kure, f. 1734. Værge: Farbror, Hindtze Andersen Kure, Nyker.
F: Elsebeth Nielsdatter Kure, f. 1728. Værge: Fastermand, Isach Pedersen, Vestermarie.
G: Sidsele Nielsdatter Kure, f. 1730. Værge: Søsk.barn, Ared Andersen Kuure, Nyker.

1743

13 Jun

Skifte farmors død

Vestermarie, Bornholm

Side 290. 1743. 13. Juni.
Karen Gudbergsen, 41. Sg. Vestermarie.
Anders Jensen.
4 søn. 5 døt.

Ved første ægt med Anders Andersen. 3 søn. 4 døt.
A: Peder Andersen Kuure, f. 1687. 11. Kgl. Vg. Klemensker.
B: Niels Andersen, Øster Sogn. Død. 2 søn. 6 døt.
1: Anders Nielsen, f. 1733. Værge: Farbror, Peder Andersen Kuure.
2: Peder Nielsen Kuure, f. 1736. Værge: Søsk.barn, Peder Andersen Kuure, Skinerbye, Klemensker.
**3: Margrethe Nielsdatter, f. 1722. Værge: Michel Nielsen, 6. Vg. Øster Sogn.
4: Dorthe Nielsdatter, f. 1721. Værge: Mads Nielsen, 27. Sg. Øster Sogn.
5: Karen Nielsdatter, f. 1724. Værge: ½ bror, Mads Hansen, Bakkegård, Øster Sogn.
6: Elsebeth Nielsdatter, f. 1728. Værge: Faders ½ søstermand, Isack Pedersen.
7: Sidsele Nielsdatter, f. 1730. Værge: Farbrorsøn, Ared Andersen Kuure, Sandegård, Nyker.
8: Beritke Nielsdatter, f. 1737. Værge: Madz Pedersen Sort, Lille Øllegård, Østerlars.
C: Hindze Anders Kuure, f. 1689, 6. Kgl. Vg. Nyker.
D: Kiersten Andersdatter, gm. Mogens Gotfredsen, udb. Lyngen, Vestermarie.
E: Margrethe Andersdatter, gm. Lars Olsen, 44. Sg. Vestermarie.
F: Zitzele Andersdatter, gm. Anders Hansen, sejler på Vestindien. Værge: Bror, Peder Andersen Kuure.
G: Maren Andersdatter, gm. Jep Jensen, 6. Sg. Åker.

Ved sidste ægt med enkemanden. 1 søn. 1 dat.
H: Anders Andersen, f. 1703, her på gården.
I: Elsebeth Andersdatter, Gm. Isack Pedersen, Steenegården, Vestermarie.

1754

16 Nov

Gift

Hans Thomasen
Bornholm

Hans Thomasen, 1729-07-24 - 1773-06-06
Overtog i 1772-02-29 Stensgård (39. Slg) i Aaker
Hans forældre: Thomas Hansen og Magdelene Ipsdatter Gram, 12. Slg. Styrsgård, Ibsker.

Blev i 1754-11-16 gift med Magreta Nielsdatter Kure
Hun levede 1722-12-13 - 1782-05-22
Hendes forældre: Niels Andersen Kure og Elsebeth Madsdtter, 31. Slg. Kuregård, Østermarie.

1773

21 Jun

Skifte Hans Thomasen

Aaker, Bornholm

Side 242. 1773. 21. Juni.
Hans Thomesen, 39. Sg. Åker.
Magreta Nielsdatter. Laugv: Berild Hansen, sandemand, Åker.
2 søn. 2 døt.
A: Niels Hansen, f. 1755. Værge: Farbror, Jep Thomasen, Svaneke.
B: Hans Peter Hansen, f. 1760. Værge: Jacob Kofod, 4. Vg. Åker.
C: Malena Magreta Hansdatter, f. 1764. Værge: Hans Kofod, 13. Sg. Åker.
D: Anna Magreta Hansdatter, f. 1767. Værge: Christen Kofod, 16. Sg. Nylars.

1782

22 Maj

Død

39" Sgd. Stensgård, Aaker, Bornholm

Kilde: