ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie

Jens Nielsen

1661
kn-ld

Alias

 

1661

Født

Heltborg, Refs, Thisted

Forældre er Niels Jensen og Kirsten Pedersdatter, Ginnerupgaard.
Niels Jensen dør i 1663. (KB Heltborg 1648-1708, opsl 166, side 179)
Kirsten Pedersdatter dør i 1684 (KB Heltborg 1648-1708, opsl 178, side 191)

Maren Villadsdatter i Wiisbye bar barnet. Faddere: Oluf Christensen Ringgaard, Oluf Lauritsen, ?, Christen Pedersen, Maren Christensdatter og Maren Nielsdatter

1682

Publice absolveret

Heltborg, Refs, Thisted

Heltborg Kirke
Maren Lauritsdatter i Ginderup, publice absolveret, ... 6th Bud.....Jens Nielsen i Ginderupgaard.

(Dette dækker over en situation, hvor Maren og Jens har fået syndsforladelse i hele menighedens påsyn for "forsyndelser" imod det 6te bud.)

KB Heltborg 1648-1708, opsl 196

1684

Dec

Trolovet

Karen Nielsdatter
Heltborg, Refs, Thisted

KB Heltborg 1648-1708, opsl 19, side 18

1685

16 Mar

Viet

Karen Nielsdatter
Heltborg, Refs, Thisted

Jens Nielsen i Ginderupgaard og Karen Nielsdatter af Heltborg

KB Heltborg 1648-1708, opsl 20, side 19

1690

13 Feb

Trolovet

Voldborg Mortensdatter
Redsted, Morsø Sønder, Thisted

Jens Nielsen af Ginderupgaard i Thy og Voldborg Mortensdatter af Rested

KB Rested 1659-1807, opsl 32

1690

21 Apr

Viet

Voldborg Mortensdatter
Redsted, Morsø Sønder, Thisted

KB Rested 1659-1807, opsl 32

1709

Mar

Trolovet

Else Thomasdatter
Hurup, Refs, Thisted

Trolovet

KB Hurup 1669-1733, opsl 103, side 53

1709

20 Maj

Viet

Else Thomasdatter
Hurup, Refs, Thisted


KB Hurup 1669-1733, opsl 103, side 53

1740

Jan

Død

Heltborg, Refs, Thisted

Jens Nielsen af Ginderupgaard, 78 Aar begravet.

KB Heltborg 1708-1771, opsl 341, side 177

2018

Nov

Ginnerupgård

"Denne lille beretning om en gård i Thy, er skrevet i anledning af slægten Houes 100 års virke på Ginnerupgård.
Gården Ginnerupgård ligger nord for Ginnerup By og øst for Hurup, ved vejen til Toftum. Adressen er Toftumvej 1.
Indtil 1663 var gården beboet af Niels Jensen, gift 1. gang med Birgitte Andersdatter. Begge blev begravet på Helborg Kirkegård. Birgitte den 7.5.1654 og Niels den 22-3-1663.
Niels giftede sig om omtalt igen, og hans anden kone var Kirsten Pedersdatter. Sammen fik de to sønner. Kirsten var ikke enke så længe, idet hun den 27.2.1664 blev viet til Mads Povelsen. Dette giftermål varede i 13 år, da Mads dør og bliver begravet på Heltborg Kirkegård den 9.4.1677. I dette ægteskab fødes 4 børn.
Kirsten blev boende på gården og må selv have klaret driften af ejendommen, indtil hendes søn Jens af 1. ægteskab, født den 25.9.1661, overtog gården. Jens blev gift 3 gange, første gang i 1684 med Karen Nielsdatter, med hende fik han 3 børn. Karen døde 29 år gammel i 1689.
Derefter giftede han sig med Woldborg Mortensdatter. De fik 6 børn. Woldborg døde i 1704, og blev begravet i Hletborg d. 17.8.1704.
Hans 3. kone var Else Thomasdatter, og de får i alt 10 børn. Else dør i 1732. Jens dør 78 år gammel. Han blev begravet på Heltborg Kirkegård d. 27.1.1740.
Også han efterfølges af en søn Thomas, født 25.12.1716 (søn af 3. ægteskab). Han dør i 1788 og atter overtages gården af en søn, Povel Thomassen
Ginnerupgård var indtil ca 1700 Ryttergods, d.v.s. dansk krongods, hvor man skulle stille med en rytter pr. 8 tdr. hartkorn, mod så til gengæld, at blive fritaget for Landgilde og andre afgifter. Rytterbonden svarede rytterholdspenge.
Ginnerupgård ophørte omkring 1700 som Ryttergods, og blev opkøbt af Boddum Bisgård. De nævnte personer har derfor alle være fæstebønder under godset "Boddum Bisgård". Det lykkedes for Povel Thomasen, at købe gården fri i 1788 og han blev den første selvejer på stedet.
Povel blev gift med Maren Christensdatter i 1787. Sammen fik de 2 børn, desforuden bestod husstanden af en karl og en pige. Povel dør ret ung, kun 42 år gammel, og hans enke gifter sig med Christen Thomasen, og det blev en af deres sønner, Christen Christensen, som herefter blev ejer af Ginnerupgård.
Gården sælges helt ud af slægten i 1834. Den bliver da købt af Christen Sørensen Sindbjerg."

Uddrag af artikel af Kirsten Houe, Bredgade, Hurup.

Kilde: Heltborg 1648-1708, opsl 54, side 67