ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie

Thomas Jensen

Dec 1716
kn-ld

Alias

 

1716

Dec

Født

Heltborg, Refs, Thisted

Forældre er Jens Nielsen og Else Thomasdatter i Ginderupgaard. Døbt og kaldet Thomas. Kirsten Thomasdatter i Villerup bar det. Faddere: Peder Enggaard, Anders Korsgaard, Jens Pallesgaard, Maren Christensdatter, Anne Toftum

?

1744

27 Okt

Trolovet

Anne Christensdatter
Ydby, Refs, Thisted

KB Ydby 1733-1809, opsl 53, side 117

1744

14 Nov

Viet

Anne Christensdatter
Ydby, Refs, Thisted

KB Ydby 1733-1809, opsl 53, side 117

1787

1 Jul

Folketælling

Heltborg, Refs, Thisted

Ginderup Bye:
Povel Thomasen, 36, begge i 1. Ægteskab, G, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Maren Christensdatter, 21, G, Madmoder
Niels Mickelsen, 36, U, Tjenestefolk, Nationalsoldat
Zidsel Knudsdatter, 25, Tjenestefolk
Anders Christensen, 11, Tjenestefolk
Thomas Jensen, 71, Gift anden Gang Hosbondens Fader
Anne Christensdatter, 74, Gift første gang, Hosbondens Moder

FT Heltborg 1787, opsl 2

1788

Sep

Død

Vejerslev*, Morsø Sønder, Thisted

14. Sept. begravet Morten Jensens (gift med Maren Thomasdatter) Svigerfar, Thomas Jensen, 74 Aar og nogle Maaneder.

KB Vejerslev 1744-1813, opsl 110, side 185

2018

Nov

Ginnerupgård

"Denne lille beretning om en gård i Thy, er skrevet i anledning af slægten Houes 100 års virke på Ginnerupgård.
Gården Ginnerupgård ligger nord for Ginnerup By og øst for Hurup, ved vejen til Toftum. Adressen er Toftumvej 1.
Indtil 1663 var gården beboet af Niels Jensen, gift 1. gang med Birgitte Andersdatter. Begge blev begravet på Helborg Kirkegård. Birgitte den 7.5.1654 og Niels den 22-3-1663.
Niels giftede sig om omtalt igen, og hans anden kone var Kirsten Pedersdatter. Sammen fik de to sønner. Kirsten var ikke enke så længe, idet hun den 27.2.1664 blev viet til Mads Povelsen. Dette giftermål varede i 13 år, da Mads dør og bliver begravet på Heltborg Kirkegård den 9.4.1677. I dette ægteskab fødes 4 børn.
Kirsten blev boende på gården og må selv have klaret driften af ejendommen, indtil hendes søn Jens af 1. ægteskab, født den 25.9.1661, overtog gården. Jens blev gift 3 gange, første gang i 1684 med Karen Nielsdatter, med hende fik han 3 børn. Karen døde 29 år gammel i 1689.
Derefter giftede han sig med Woldborg Mortensdatter. De fik 6 børn. Woldborg døde i 1704, og blev begravet i Hletborg d. 17.8.1704.
Hans 3. kone var Else Thomasdatter, og de får i alt 10 børn. Else dør i 1732. Jens dør 78 år gammel. Han blev begravet på Heltborg Kirkegård d. 27.1.1740.
Også han efterfølges af en søn Thomas, født 25.12.1716 (søn af 3. ægteskab). Han dør i 1788 og atter overtages gården af en søn, Povel Thomassen
Ginnerupgård var indtil ca 1700 Ryttergods, d.v.s. dansk krongods, hvor man skulle stille med en rytter pr. 8 tdr. hartkorn, mod så til gengæld, at blive fritaget for Landgilde og andre afgifter. Rytterbonden svarede rytterholdspenge.
Ginnerupgård ophørte omkring 1700 som Ryttergods, og blev opkøbt af Boddum Bisgård. De nævnte personer har derfor alle være fæstebønder under godset "Boddum Bisgård". Det lykkedes for Povel Thomasen, at købe gården fri i 1788 og han blev den første selvejer på stedet.
Povel blev gift med Maren Christensdatter i 1787. Sammen fik de 2 børn, desforuden bestod husstanden af en karl og en pige. Povel dør ret ung, kun 42 år gammel, og hans enke gifter sig med Christen Thomasen, og det blev en af deres sønner, Christen Christensen, som herefter blev ejer af Ginnerupgård.
Gården sælges helt ud af slægten i 1834. Den bliver da købt af Christen Sørensen Sindbjerg."

Uddrag af artikel af Kirsten Houe, Bredgade, Hurup.

Kilde: KB Heltborg 1708-1771, opsl 90, side 52