ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie
 

1629

Født

Åby*, Kær, Ålborg

Anne Pedersdatter Holm var født omk. 1630 i Aaby sogn, Aalborg Amt. Hun var datter af magister Peder Jacobsen Holm, sognepræst for Aaby og Biersted Menigheder, og hustru Gertrud Nielsdatter.

1649

22 Jul

Gift

Rudbech Christensen Humble 4958:00
Budolfi, Fleskum, Ålborg

Trolovede: 1. Juli 1649, Budolfi Kirke (C150), Fleskum Hrd., Aalborg Amt.
Copuleret: 22. Juli 1649, Budolfi Kirke (C150), Aalborg Købstad.
Opslag (6), side 5A, nr. 4, år 1749.
Anno M DC XLIX.
Domin. VI. Trinit: Lyyst første gang for Herr Rubech Christensen Humle Sogne Præst ved Wreilev oc Hestrup, oc Anne Pedersdaatter. dom er til Hendes Mormoders Anne S:/ Niels Johansens???. Hvilke tilforn udi Aabye ere Trolofvede. Wiede Dom: 19. Trinitatis.

1673

19 Jun

Skifteprotokol

Rudbech Christensen Humble 4958:00
Vrejlev, Børglum, Hjørring

Ålborg Bisp, Gejstligt skiftebreve, Pakke I, 1671-1679, C 1-427
4 Rubech Christensen Humble, præst i Vrejlev og Hæstrup. 19.6.1673. Nr.4.
E: Anne Pedersdatter [Holm]. LV: Hans Poulsen [Tancke], præst i Åby og Biersted. B:
1) Christen Rubechsen Humble, præst i Vrejlev og Hæstrup
2) Peder Rubechsen
3) Iver Rubechsen
4) Ida Rubechsdatter
5) Anne Marie Rubechsdatter
6) Bodil Rebekka Rubechsdatter.

1674

Note

Vrå, Børglum, Hjørring

Anne Pedersdatter Holm blev gift 2. gang, tidligst i April 1674, med enkemanden Peder Pedersen Husbond, der var sognpræst for Vraa, Em og Serritslev Menigheder. Han, Peder Husbond, døde dog allerede den 10. juli samme år.
Efter hun var blevet enke 2. gang, flyttede Anne Pedersdatter Holm i år 1675 til gården "Saksager" i Vrejlev sogn.

1674

Skifteprotokol

Peder Pedersen 4959:00A
Vrå, Børglum, Hjørring

Ålborg Bisp, Gejstligt skiftebreve, Pakke I, 1671-1679, C 1-427
6 Peder Pedersen Husbond, præst i Vrå, Em og Serreslev. 1674. Nr.6.
E: Anne Pedersdatter [Holm]. LV: Hans Poulsen [Tancke], præst i Åby og Biersted.
[Første ægteskab med Anne Olufsdatter Krag]. B:
1) Jens Pedersen Husbond, kapellan i Vrå.
[Andet ægteskab med Lene Sørensdatter Galskyt, skifte 30.3.1674 lbnr.5]. B:
2) Søren Pedersen Husbond
3) Anne Pedersdatter Husbond
4) Elsebeth Pedersdatter Husbond.
FM: farbror Jens Pedersen Husbond, præst i Tolstrup og Stenum.

1674

Apr

Gift

Peder Pedersen 4959:00A

Anne Pedersdatter Holm blev gift 2. gang, tidligst i April 1674, med enkemanden Peder Pedersen Husbond.

1677

31 Jul

Død

Vrejlev, Børglum, Hjørring

Død: 31. Juli 1677, Saksager, Vrejlev Sogn (C077), Børglum Hrd., Hjørring Amt.
Begravet: 9. Aug. 1677, Vrejlev Kirke (C77).
Opslag (18), side 14B, nr. 5, år 1677.
Anno 1677.
Den 31. Jully døde Sl. Anne Pedersdatter i Saxagger, og bleff begraffen den 9. Aug.
Gud gifte Hende med alle Guds udvalgte Børn en Glædelig og Ærefuld Opstandelse paa den yderste Dag.

1677

7 Sep

Skifteprotokol

Rudbech Christensen Humble 4958:00
Vrejlev, Børglum, Hjørring

Ålborg Bisp, Gejstligt skiftebreve, Pakke I, 1671-1679, C 1-427
13 Anne Pedersdatter [Holm] i Saksager [i Vrejlev sogn]. 7.9.1677. Nr.13.
Enke efter Peder [Pedersen] Husbond, præst i Vrå, Em og Serreslev, skifte 1674 lbnr.6].
Første ægteskab med [Rubech Christensen Humble, præst i Vrejlev og Hæstrup, skifte 19.6.1673 lbnr.4]. B:
1) Christen Rubechsen Humble, præst i Vrejlev og Hæstrup
2) [Bodil] Rebekka Rubechsdatter
3) Ida Rubechsdatter g.m. Laurids Nielsen, forvalter på Kærsgård
4) Anne Marie Rubechsdatter
5) Peder Rubechsen
6) Iver Rubechsen.

Kilde: