ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie
Alias

 

1546

Født

Født omk. 1546.

1546

Note

Også kaldet Niels Iversen Skriver.

1584

Stilling

Stilling:
Slotsskriver fra før 1584 hos Lensmanden i Aalborghus.
Nævnes som Rådmand i Aalborg 1584.
Borgmester i Aalborg fra 1592 til 1617.

1604

1 Maj

Gift

Anne Jensdatter Kaas 19839:00

Viede omk. 1. Maj 1603-1606.

1614

Wibergs Præstehistorie

Åby*, Kær, Ålborg

Wibergs Præstehistorie
No 1. Aaby og Bjergsted,
Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift.
A. H. N.; V. 9; M. S. III.; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/43; P. M. 34; Kbg. 1724.
Anm. Efter Opslaget 11/8 1873 skal Embedet deles eller et Capellanie pro loco oprettes.
7. 1614. 36). [Cap.* 13] Mag. Peder Jacobsen Holm af Vibg. Dk.;
~ Aalbg. Bud. 18/6 26 Gjertrud Nielsdtr., f. c. 06; F. N. Iversen (Ferslev), Bgmstr. i Aalbg.; M. Ane Jensdtr. Bjørnssøn Kaas fra Strandbylund; 2 ~ Etm.; 1 S., 2 D.; see R. C. Humble i Vreilev-H.; P. P. Husbond i Vraa-E.-S.; [† c. 1638;

1617

23 Sep

Død

Ålborg, Fleskum, Ålborg

Niels Iversen Ferslevs blev begravet i Budolfi Kirke i Aalborg. Hans enke, Anne Jensdatter Kaas, fik året efter hans død opsat et Epitafium med følgende tekst:
»Aar 1617 D. 23 Decemb. Døde Erlig Viis og Velact Mand Niels Iversen Skriver Borgemester i Aalborg Hans alder 72 aar. Hans første Hustrue Erlig Dydig og Gudfrygtige Qvinde Gjertrud Justdaatter døde aar 1602 D. 29 Augu Hendes alder 46 aar. Moder til en Barn, Hans anden Hustrue Erlig Dydig og Gudfrygtige Qvinde Anna Jensdaatter døde 1649 D. 10 Juli Hendes Alders 63 aar Moder til 5 Børn.«

Kilde: