ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie
Alias

 

1587

Født

Født omk. 1586-1589.

1604

1 Maj

Gift

Niels Iversen Ferslev 19838:00

Viede omk. 1. Maj 1603-1606.

1607

Noter

Ålborg, Fleskum, Ålborg

Bogen:
FERSLEW-SLÆGTEN
FRA
SKAGEN
SAMT OVERSIGTSTAVLER OVER ANDRE FERSLEV-SLÆGTER.

MANUSKRIPT FOR SKAGEN-SLAGTEN
NR. AF 200 EXEMPLARER
UDARBEJDET AF
ANNA LEVIN, FØDT FERSLEW
TRYKT I
C. FERSLEW & CO .s KGL. HOF BOG- OG STENTRYKKERI
KJØBENHAVN
1927.
SKAGEN-LINIEN I.
Side 7.
II.
Bjørn Nielsen, f. c. 1607 i Aalborg, d. (?), havde faaet Navn efter
Oldefaderen Rigsraad Bjørn Kaas til Voergaard og andre Herligheder.
Han opholdt sig ved Moderens Skifte i Hamborg, men maa vare død
før 1655, da han ikke melder sig som Arving efter Broderen Iffuer
Nielsen, Tolder i Skagen.

1614

Noter

Wibergs præstehistorie
No 1. Aaby og Bjergsted,
Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift.
A. H. N.; V. 9; M. S. III.; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/43; P. M. 34; Kbg. 1724.
Anm.
Efter Opslaget 11/8 1873 skal Embedet deles eller et Capellanie pro loco oprettes.

[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
7. 1614. 36). [Cap.* 13] Mag. Peder Jacobsen Holm af Vibg. Dk.; ~ Aalbg. Bud. 18/6 26 Gjertrud Nielsdtr., f. c. 06; F. N. Iversen (Ferslev), Bgmstr. i Aalbg.; M. Ane Jensdtr. Bjørnssøn Kaas fra Strandbylund; 2 ~ Etm.; 1 S., 2 D.; see R. C. Humble i Vreilev-H.; P. P. Husbond i Vraa-E.-S.; [† c. 1638; (blev ikke Lect. theol. i Christiania)].

1621

Noter

Åsted*, Horns, Hjørring

Arv: Søndergaard: Aasted, Søndergaard, Horns, Hjørring.
Hun arvede "Søndergaard" i Aasted sogn.

1649

10 Jul

Død

Ålborg, Fleskum, Ålborg

Anne Jensdatter Kaas, fik året efter Niels Iversens død opsat et Epitafium med følgende tekst:
»Aar 1617 D. 23 Decemb. Døde Erlig Viis og Velact Mand Niels Iversen Skriver Borgemester i Aalborg Hans alder 72 aar. Hans første Hustrue Erlig Dydig og Gudfrygtige Qvinde Gjertrud Justdaatter døde aar 1602 D. 29 Augu Hendes alder 46 aar. Moder til en Barn, Hans anden Hustrue Erlig Dydig og Gudfrygtige Qvinde Anna Jensdaatter døde 1649 D. 10 Juli Hendes Alders 63 aar Moder til 5 Børn.«

Kilde: