ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie
Ægtefæller
Alias

 

1783

Født

Pudselykke i Skrøbelev sogn

Kilder:
Kb/Rudkøbing sogn, V&D/Rudkøbing, Kb/Skrøbelev sogn, Kb/Lindelse sogn, Borgerskabsprot./Rudkøbing byfoged, Skifteprot/Rudkøbing byfoged, Folketællinger/Rudkøbing by, Folketællinger/Lindelse sogn, Folketællinger/Fuglsbølle sogn, Navne-&realregis

1783

21 Sep

Dåb

Skrøbelev kirke

Hun blev båret af Hans Bøghs hustru i Ennebølle

1797

23 Apr

Konfirmation

Skrøbelev kirke

1809

Maj

Viet

Hans Nielsen
Rudkøbing kirke

Efter 3,de gange foregående tillysning af prædikestolen er ungkarl Hans Nielsen den 27 maj givt til pigen Anne Marie Kirstine Christensdatter, begge her af menigheden; Forlovere var Jørgen Hansen og Morten Mortensen ".

Umiddelbart efter brylluppet opholdt de sig hos Anne Maries forældre (moder og stedfader) i Pudseløkke i Skrøbelev sogn, men senere bosatte de sig i Rudkøbing, hvor Hans Nielsen ernærede sig som daglejer. Det er sandsynligt, at de har boet til leje i et hus, som tilhørte byfogden i Rudkøbing. I hvert fald købte Hans Nielsen i 1812 et hus i Smedegade (Smedegade m 3) i Rudkøbing af byfoged Christen Ditlev Westengård - skødet dateret den 12. februar 1812.

Dette hus solgte han igen i 1828 til rokkedrejer Peder Nielsen, og købte i stedet et andet hus, ligeledes i Smedegade (nr 129a i brandkassen) - skøde af 2. september 1828.

På dette tidspunkt havde Hans Nielsen søgt og fået borgerskab som spækhøker i Rudkøbing. Indførslen herom i Rudkøbing borgerskabsprotokol lyder således: "Anno 1822 den 28. august mødte Hans Nielsen, der begjærede sig meddelt borgerskab som spækhøker her i byen, hvilket efter de oplyste omstændigheder blev ham meddelt, efter han havde aflagt den lovbefalede borgered".

1829

3 Aug

Død

Rudkøbing

Skifteprotokollen oplyser, at hendes arvinger er "Børn født i ægteskabet: Christen Hansen 18 år, Rasmus Nielsen 8 år, Peder Nielsen 5 år, Anne Margrethe 16 år og Anne(?) Kirstine 11 år, som alle var hjemme på nær den ældste, der var på sørejse til Norge. Som tilsynsværge var mødt deres morbroder Christen Jacob Christensen af Pudse lykke - endvidere var mødt enkemandens svoger købmand Pilegaard i Rudkøbing, der var gift med Johanne Christensdatter fra Pudse lykke ".

Kilde: