ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie

Information om brug af Ourtree.dk

På denne side finder du oplysninger om brug af Ourtree.dk og betingelser for brug.

 

Et nyttigt redskab

Ourtree.dk er et nyttigt redskab for slægtsforskere. Her kan du samle, publicere og dele slægtsdata. Sidens enkle layout giver dig et godt overblik. Ourtree.dk kan anvendes uden betaling for brug.

 • Ourtree.dk er webbaseret. Gennem en internetforbindelse kan slægtsforskning udføres lige dér, hvor du vælger at gøre det. Benyt en browser efter eget valg. Du skal ikke købe, installere eller vedligeholde særlig software på egen computer.
 • Ourtree.dk er en database, hvori du registrerer data om enkeltindivider. Oplysningerne om den enkelte person vises som et kronologisk livsforløb. De indtastede personer knyttes sammen med forældre, børn og ægtefæller. De registrerede personer knyttes automatisk sammen i slægtstræer. Overblik får du ved at vælge visning af anetavle eller efterslægtstavle.
 • Din slægtsforskning er som udgangspunkt synlig for andre brugere af Ourtree.dk. Der er begrænsninger på synligheden af især levende personer jævnfør persondataloven. Samtidig har du adgang til at se alle andre brugeres forskning. De informationer, som du lægger på Ourtree, er dine. De kan ikke redigeres af andre brugere.
 • Med alias-funktionen kan du koble dine data om et enkeltindivid til andre brugeres data om det samme individ. Med aliasfunktionen kan flere brugere sammen opbygge slægtstræer, hvis størrelse teoretisk set er uendelig. Systemet viser automatisk, om du har personer i dit slægtstræ, som er identiske med personer i andre brugeres slægtstræer, men du vælger selv, om aliasfunktionen skal benyttes. Brug af alias indebærer ikke tab af kontrol over egne data.
 • Du behøver ikke vise dine data til andre brugere. Med et flueben ved en enkeltperson kan du skjule data om denne.
 • Dine slægtsdata lagres i en GedCom-fil, som er det internationale format til håndtering af slægtsdata. GedCom er en forkortelse for Genealogical data Communication. Under kontofanen kan du trække dine data ud af Ourtree.dk og benytte filen på en anden platform. Omvendt kan GedCom-filer fra fremmede platforme indlæses på Ourtree.dk. Vi har en høj teknisk standard som værn mod driftsfejl og såkaldte cykler i træet. Hvert eneste individ skal som minimum være registreret med efternavn, køn og fødselsår, uanset om disse data er verificerede eller formodede.


Guide

Mere information om brug af Ourtree.dk kan læses i vor guide Download Guide


Brugerbetingelser

Ourtree.dk stilles til rådighed for brugere på følgende betingelser:

 • Ourtree.dk kan benyttes til opbygning af slægtsdata efter oprettelse af en personlig konto. Kontooprettelse og brug af Ourtree.dk er gratis.
 • Om dig selv skal du som kontohaver afgive oplysninger i registreringsformularen. De registrerede data skal du løbende vedligeholde og opdatere, således at de altid er sande, korrekte, aktuelle og fuldstændige. Ourtree.dk skal kunne komme i kontakt med dig med henblik på eksempelvis efterlevelse af reglerne i databeskyttelsesloven.
 • Med oprettelse af en brugerkonto på Ourtree.dk giver du samtykke til, at Ourtree Family Research håndterer personoplysninger om dig som bruger. Hvis du opretter dig som medlem af foreningen Ourtree Family Research giver du samtykke til, at foreningen håndterer personoplysninger om dig som medlem.
 • Ourtree.dk stiller ikke krav om tidsbestemt binding af data på websitet. Data forbliver i databasen, selv du om i en periode ikke har været logget på siden. Det er brugerens eget ansvar at udtage sine data på en GedCom-fil, hvis brugeren ikke længere ønsker at have en konto eller data på Ourtree.dk.
 • Ourtree.dk kontrollerer ikke de publicerede datas rigtighed og kan derfor ikke garantere indholdets historiske korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet i øvrigt. Alligevel er Ourtree.dk's administrator overfor Datatilsynet ansvarlig for, at data publiceres inden for lovgivningens rammer. En eventuel klage over publicerede data skal modtages af Ourtree.dk administrator, som skal afgøre, om klagen er berettiget og sørge for fjernelse af data, hvis klagen er berettiget. Et sådant forløb vil så vidt muligt foregå i dialog med den ansvarlige kontohaver, således at data ikke går tabt for ham eller hende i tilfælde, hvor de ikke længere kan være publiceret på Ourtree.dk.
 • Læs mere vor privatlivspolitik under fanen Privatlivspolitik. Dette gælder navnlig tabellen, der viser, hvad der er følsomme slægtsdata og ikke-følsomme slægtsdata. Følsomme slægtsdata må kun være synlige for brugeren selv.


Om Ourtree.dk

Ourtree.dk lanceredes i 2007 og er nu blandt Danmarks største slægtsdatabaser online. Cirka 4.500 brugere har før 2022 registeret omkring 210.000 individer. Ourtree.dk blev udviklet af ingeniørstuderende Mads Helle og ældre slægtsforskere, der forenedes om en fælles opgave.

Ourtree.dk blev den 8. december 2021 overdraget til foreningen Ourtree Family Research, der samme dag var stiftet i Odense med historiker Holger Folkmann Villumsen som formand. Foreningen ejer, driver og udvikler nu websitet. Mads Helle er medlem af den ny ledelse. Foreningens cvr-nummer er 42896365.

Foreningen vil gerne undgå at indføre krav om medlemskab som betingelse for brug af Ourtree.dk. Betaling for medlemskab vil vi også gerne undgå. På den anden side fungerer sitet kun, når foreningen har medlemmer nok til at drive og udvikle sitet. Foreningen har behov for medlemmer, der kan bidrage med viden og praktisk arbejde til drift af en webside.


Kontakt til Ourtree

Du er altid velkommen til at kontakte holdet bag websiden på support@ourtree.dk med spørgsmål eller kommentarer til Ourtree.dk eller foreningen Ourtree Family Research. Din forespørgsel vil blive behandlet hurtigt. Dog forekommer ventetid, da Ourtree.dk drives af frivillige. Dette gælder også, hvis du skulle opleve driftsforstyrrelser i it-systemet – hvilket vi meget sjældent oplever.