ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie

Information om brug af Ourtree.dk

På denne side finder du oplysninger om brug af Ourtree.dk og betingelser for brug.

 

Om Ourtree.dk

Ourtree.dk er udviklet i et samarbejde mellem ældre slægtsforskere og yngre programmører, som forenedes om en fælles opgave. Slægtsforskerne havde behov for et redskab til håndtering og visning af data om slægt. Programmørerne så muligheden for at afprøve deres avancerede færdigheder på en udfordring med praktisk nytteværdi. Siden lanceringen i 2007 har sitet vokset sig stort og er nu en af Danmarks største slægtsdatabaser online. Mere end 2.500 registrerede brugere benytter Ourtree.dk. Ourtree.dk drives af frivillige med engagement i it og slægtsforskning. Derfor kan vi tilbyde brug af sitet uden betaling.

Frivillig – vil du være med?

Ourtree.dk har behov for flere frivillige til at varetage driften og udviklingen af nye faciliteter til brugerne.
Med flere frivillige bliver der behov for en ny struktur på arbejdet. I lyset af dataloven fra 2018 og mængden af opgaver er det hensigtsmæssigt at flytte styringen af opgaverne til en ny forening. Den ønsker vi oprettet i 2021. Projektnavnet er Ourtree Family Research Association. Der skal skrives vedtægter, og foreningen skal vælge en bestyrelse.
Vil du være med til at danne en forening, som bygger videre på Ourtree.dk's resultater?
– Send os gerne en mail til support@ourtree.dk med dit navn, email og eventuelt telefonnummer. Du må også gerne fortælle os, hvad du kan bidrage med i driften af Ourtree.dk.
I øjeblikket har vi især behov for personer, der kan besvare henvendelser om brug af websiden, og som kan medvirke ved tilretning af modtagne GedCom-filer, som nye brugere ønsker lagt ind på Ourtree.dk. Der er også opgaver af administrativ art og inden for udvikling af Ourtree.dk.

Et nyttigt redskab

Ourtree.dk er et nyttigt redskab til brug ved indsamling, registrering, publicering og deling af slægtsdata.

Med Ourtree.dk bliver slægtsforskning nemmere:

  • Ourtree.dk er webbaseret. Der skal ikke købes, installeres eller vedligeholdes særlig software på egen computer. Slægtsforskeren skal blot have en computer med en browser – for eksempel Edge, Chrome, Firefox, Opera eller Safari. Slægtsforskning kan udføres alle steder, hvor der er en internetforbindelse.
  • I Ourtree.dk's database registreres alle personer som enkeltindivider. De indtastede personer knyttes sammen med nærmeste slægt bestående af forældre, børn og ægtefælle. De registrerede personer knyttes automatisk sammen i overskuelige slægtstræer. Ourtree.dk opretter også anetavle og efterslægtstavle, der giver dig overblik.
  • Som standard er din forskning synlig for alle andre brugere af Ourtree.dk. Samtidig har du adgang til at se alle andre brugeres forskning. De informationer, som du lægger på Ourtree, er dine. De kan ikke redigeres af andre brugere.
  • Ved hjælp af alias-funktionen har du mulighed for at koble dine data om enkeltindivider til andre brugeres data om de samme personer uden, at du mister kontrollen over dine egne data. Med aliasfunktionen kan flere brugere sammen opbygge slægtstræer, hvis størrelse teoretisk set er uendelig. Systemet viser automatisk, om du har personer i dit slægtstræ, som er identiske med personer i andre brugeres slægtstræer, men du vælger selv, om aliasfunktionen skal benyttes.
  • Du behøver ikke vise dine data til andre brugere. Med et flueben ved en enkeltperson kan du skjule data om denne. Funktionen kan være nyttig med henblik på overholdelse af datalovens bestemmelser om behandling af personoplysninger – som du kan læse mere om under fanen Privatlivspolitik.
  • Hver enkelt kontohavers slægtsdata lagres i en GedCom-fil, som er det internationale format til håndtering af slægtsdata. GedCom er en engelsk forkortelse for Genealogical data Communikation. Du kan trække dine data ud af Ourtree.dk, hvis du eksempelvis ønsker at skifte til en anden platform, lige som du også kan flytte data fra en anden platform ind på Ourtree.dk ved hjælp af en GedCom-fil. Overførslen sker nemmest med fejlfri filer. Ved oprettelse af personer i Ourtree.dk's database skal efternavn, køn og fødselsår altid være angivet. Med indtastning af data om fødselsdag og køn modvirkes samtidig opståen af såkaldte cykler i slægtstræet, og det sikres, at børn ikke vises med biologiske forældre af samme køn.

Guide

Du læse mere om opbygning af et slægtstræ på Ourtree.dk i en guide i pdf-format, som du kan downloade og eventuelt printe ud. Guiden er samtidig en hurtig introduktion til systemet. Pdf-guiden kan læses ved hjælp af Adobe Reader eller tilsvarende software. Guide og software kan hentes gennem disse links:


Betingelser for brug

Ourtree.dk stilles til rådighed for brugerne på følgende betingelser:

  • Ourtree.dk kan benyttes efter oprettelse af en personlig konto. Du skal have en konto uanset, om du selv vil indtaste data fra din egen slægtsforskning eller blot vil læse andre slægtsforskeres data. Kontooprettelse og brug af Ourtree.dk er gratis.
  • Om dig selv skal du som kontohaver afgive sande, korrekte, aktuelle og fuldstændige oplysninger, således som det kræves i registreringsformularen. De registrerede data skal løbende vedligeholdes og opdateres, således at de altid er sande, korrekte, aktuelle og fuldstændige. Ourtree.dk's administrator skal kunne komme i kontakt med den enkelte bruger. Dette er nødvendigt til efterlevelse af reglerne i databeskyttelsesloven.
  • Ourtree.dk stiller ikke krav om tidsbestemt binding af data på websitet. Data på Ourtree.dk gemmes, selv om en bruger ikke har været aktiv (logged ind) på Ourtree.dk i en periode. Det er brugerens eget ansvar at slette sine data eller udtage dem på en GedCom-fil, hvis brugeren ikke ønsker at benytte Ourtree.
  • Ourtree.dk kontrollerer ikke de indtastede datas rigtighed og kan derfor ikke garantere indholdets korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet. Alligevel er Ourtree.dk's administrator ansvarlig overfor Datatilsynet. Dette indebærer, at en eventuel klage over publicerede data skal modtages af Ourtree.dk administrator, som skal afgøre, om klagen er berettiget og sørge for fjernelse af data, hvis klagen er berettiget. Et sådant forløb vil så vidt muligt foregå i dialog med den ansvarlige kontohaver, således at data ikke går tabt for ham eller hende i tilfælde, hvor de ikke længere kan være publiceret på Ourtree.dk. Læs mere om dette emne under fanen Privatlivspolitik – herunder navnlig i den tabel, der viser rammerne for publicering af ikke-følsomme slægtsdata og følsomme slægtsdata.


Kontakt til Ourtree

Du er altid velkommen til at kontakte Ourtree.dk på support@ourtree.dk med spørgsmål eller kommentarer til sitet. Din forespørgsel vil blive behandlet hurtigt. Dog vil du kan du komme til at opleve ventetid, da Ourtree.dk drives af frivillige. Dette gælder også, hvis du skulle opleve driftsforstyrrelser i it-systemet - hvilket vi meget sjældent oplever.