ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie
Alias

 

1724

1 Jan

Født

Kompagnistræde København

4-1-1724 Hellingaands

1744

28 Jun

Uddannelse

København, København, København

Cand. theol. 10. juni 1747.
Var forud blevet student 28. juni 1744 Metropolitanskolen.

1748

23 Maj

Ansættelse

Tirsted, Fuglse, Maribo

Degn i Vesterborg på Lolland og senere samme år i Tirsted, Vejleby og Skørringe menigheder.
1765 residerende kapellan.
1766 sognepræst samme sted med bopæl i Rubbelykke præstegård, i Tirsted Sogn.
Han karakteriseredes som "en værdig, i sin vandel eksemplarisk forsigtig mand", der ikke blot med nidkærhed omfattede sin embedsgerning, men også stadig med den varmeste interesse fulgte undervisningen såvel i skolerne som af ungdommen. Sognets fattige støttede han efter evne, og til bedste for "De fattigste, flittigste og sædeligste" skolebørn i de tre sogne, stiftede han et legat på 275 Rdl.
Kilde: Wikipedia, der henviser til Wibergs Præstehistorie og til Lolland Falsters Historiske Samfunds Aarbog. 1948, s.401-431.

1748

4 Aug

Viet

Inger Margrethe Jørgensdatter Ancher
Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg

Eller 6. august. Hustruens bror var degn i Ølstykke.
Begge var børn af fædre født i Skåne, og mindst en af mødrene var også.
De var ophav til de fem sønner.
Ammentorpslægtens tre linjer nedstammer fra tre af disse sønner.

1787

Folketælling

Inger Margrethe Jørgensdatter Ancher
Tirsted, Fuglse, Maribo

Maribo, Fuglse, Tirsted, Rubbelykke, Præstegaarden, 1, FT-1787, B4193
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
** Anders Amentorp 64 Gift Hosbonde SognePræst
** Inger Magrete Ancher 66 Gift Madmoder
Johan Ludvig Carl Amentorp 25 Ugift Deres Søn
Christiane Frideriche Amentorp 34 Ugift Deres Datter
Jørgen Hanssen 41 Ugift Tjenestekarl
Hans Larsen 30 Ugift Tjenestekarl
Peder Nielssen 21 Ugift Tjenestekarl
Jacob Rasmussen 16 Ugift Tjenestedreng
Maren Justesdatter 25 Ugift Tjenestepige
Lucie Hansdatter 21 Ugift Tjenestepige
Birthe Hansdatter 33 Ugift Tjenestepige

1797

23 Maj

Død

Tirsted, Fuglse, Maribo

Død i Rubbelykke Præstegård (ligger i Brandstrup) og begravet 31-5-1797 Tirsted (sognekirke og præstegård ligger lidt fra hinanden).

Kilde: delvis www.ammentorp.org/genealogy/wc01/wc01_069.htm