ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie

Peder Damsgaard (Jensen)

Født 15 Jan 1839
Bruger kn-ld

Ægteskab - Partner
Alias

 

1839

15 Jan

Født

Heltborg, Refs, Thisted

Forældre er Gaardmand Jens Andersen Viborg og Hustru Kirsten Nielsdatter af Ullerup.

Barnet vaccineret 22. Septbr. 1841 af Villemoes.

Fører i Henhold til Navnebevis, udfærdiget d. 19. Juni 1905 af Hassing og Refs Herreds Kontor, Navnet:
PEDER DAMSGAARD

1839

3 Feb

Døbt

Heltborg, Refs, Thisted

Heltborg Kirke
Faddere:
Gmd. Peder Andersens Kone, Mette Corneliusdatter af Kjestrup,
Gmd. Frederik Andersens Kone, Johanne Nielsdatter af Gammelbyegaard,
Gmdne. Peder Chr. Viborg og
Poul Vestergaard af Ullerup og
Tjenestekarl Christen Andersen ibid.

1840

1 Feb

Folketælling

Heltborg, Refs, Thisted

En Gaard:
Jens Viborg, 43, G, Gaardmand
Kirsten Nielsdatter, 35, G, Hans Kone
Maren Jensdatter, 13
Ane Marie Jensdatter, 12
Niels Jensen, 9
Anders Christian Jensen, 7
Kirstine Jensen, 3
Peder Jensen, 2, Deres Børn
Ane Maire Andersdatter, 68, E, Konens Moder, Aftægtskone
Christen Jensen, 40
Ane Cecilia Nielsdatter, 24, Ugifte Tjenestfolk

FT Heltborg 1840, opsl 16

1850

1 Feb

Folketælling

Heltborg, Refs, Thisted

Ullerup By, En Gaard:
Jens Viborg 53, G, født i Sognet, Gaardmand, Husfader
Kirsten Nielsdatter, 45, G født i Sognet, hans Kone
Maren Jensdatter, 23, U, født i Sognet
Ane Marie Jensdatter, 22, U, født i Sognet
Niels Jensen, 19, U, født i Sognet
Anders Chr. Jensen, 17, U, født i Sognet
Kirstine Jensen, 14, U, født i Sognet
Peder Jensen, 12, født i Sognet
Ane Jensen, 10, født i Sognet
Sidsel Jensen, 7, født i Sognet
Christiane Jensen, 5, født i Sognet, alle Deres Børn
Hans Jensen, 2, født i Sognet

FT 1850 Heltborg, opsl 18

1853

3 Apr

Konfirmeret

Heltborg, Refs, Thisted

Heltborg Kirke

KB Heltborg 1834-65 (Konfirmerede Mænd), opsl 10, nr. 1, side 106

1855

1 Feb

Folketælling

Heltborg, Refs, Thisted

Ullerup, en Gaard:
Jens Viborg, 58, G, født i Sognet, Gaardmand, Husfader
Kirsten Nielsdatter, 50, G, født i Sognet, hans Kone
Niels Jensen, 24, U, født i Sognet
Ane Marie Jensen, 21, U, født i Sognet
Kirstine Jensen, 19, U, født i Sognet
Peder Jensen, 17, U, født i Sognet
Ane Jensen, 15, født i Sognet
Sidsel Jensen, 12, født i Sognet
Christiane Jensen, 10, født i Sognet
Hans Jensen, 7, født i Sognet

FT Heltborg 1855, opsl 23

1860

1 Feb

Folketælling

Heltborg, Refs, Thisted

Ullerup, en Gaard:
Jens Viborg, 63, G, født i Sognet, Gaardmand, Husfader
Kirsten Nielsdatter, 55, G, født i Sognet, hans Kone
Peder Jensen, 22, U, født i Sognet
Ane Jensne, 20, U, født i Sognet
Sidsel Jensen, 17, U, født i Sognet
Christiane Jensne, 16, U, født i Sognet
Hans Jensen, 12, U, født i Sognet

FT Heltborg 1860, opsl 13

1865

12 Dec

Viet

Ane Jensen Søe
Hvidbjerg*, Refs, Thisted

Hvidbjerg Kirke
Ungkarl Peder Jensen af Ullerup, Heltborg Sogn, 26 Aar og
Pigen Ane Søe Jensen, 18 Aar. Datter af Gaardmand Jens Christensen Søe af Boddum.
Forlovere: Gmd. Niels Jensen Vestergaard af Heltborg og Gmd. Lars Chr. Jensen af Hvidbjerg

KB Hvidbjerg 1865, opsl 266

1870

1 Feb

Folketælling

Hvidbjerg*, Refs, Thisted

Damsgaard:
Peder Jensen, 31, G, Heltborg, Husfader, Gaardbruger
Ane Jensen Søe, 22, G, Boddum, Husmoder, Bestyrerinde
Claus Gottlieb Kjærulff Jensen, 2, Hvidbjerg, Søn
Jens Viborg Jensen, under i Aar, Hvidbjerg, Søn
Johanne Kjærulff, 60, E, Hvidbjerg, Slægtning, Aftægtskone
Ane Kirstine Jensen, 22, Boddum, Tyende, Enepige
Peder Nielsen, 28, Lime, Tyende, Avlskarl
Anders Christian Pedersen, 15, Hvidbjerg, Tyende, Dreng

FT Hvidbjerg 1870, opsl 61-62

1880

1 Feb

Folketælling

Hvidbjerg*, Refs, Thisted

Barslev By, Damsgaard:
Peder Jensen, 41, G, Heltborg, Huusfader, Gaardeier
Ane Jensen, 32, G, Boddum, hans Hustru
Klaus Gottlieb Kjærulff, 12, født i Sognet
Jens Viborg Jensen, 10, - - -
Johanne Kjærulff Jensen, 7, - - -
Jens Chr. Jensen, 3, - - - (Deres Børn)
Johanne Olesen, 71, E, Hvidbjerg, Kapitalist
Peder Christian Christensen, 25, Hvidbjerg,
Dorthe Marie Christensen, 21, Hvidbjerg,
Peder V. Nielsen, 17, Herborg, (Tjenestefolk)

FT Hvidbjerg 1880, opsl 122

1890

1 Feb

Folketælling

Hvidbjerg*, Refs, Thisted

Damsgaard:
Peder Jensen, 51, G, Heltborg, Husfader, Gaardejer
Ane Jensen, 42, G, Boddum, Husmoder
Klaus Gottlieb Kjærulff Jensen, 22, Hvidbjerg, Søn
Johanne Kjærulff Jensen, 17, Hvidbjerg, Datter
Jens Christian Jensen, 13, Hvidbjerg, Barn
Kristen Olesen Jensen, 8, Hvidbjerg, Barn
Kirstine Jensen, 6, Hvidbjerg, Barn
Mette Jensen, 3, Hvidbjerg, Barn
Kristiane Jensen, under 1 Aar, Hvidbjerg, Barn
Johanne Kristensen, 25, Vestervig, Tyende

FT Hvidbjerg 1890, opsl 116

1901

1 Feb

Folketælling

Hvidbjerg*, Refs, Thisted

Natr. nr. 11 a i Barslev:
Peder Jensen, 1839, Heltborg, ankommet til Hvidbjerg i 1865 fra Heltborg, G, Husfader, Landbrug, Gaardejer
Ane Søe Jensen, 1847, G, Boddum, ankommet til Hvidbjerg i 1849 fra Boddum, Husmoder
Jens Viborg Jensen, 1869, Hvidbjerg, Søn, Landbrug
Johanne Kjærulff Jensen, 1872, Hvidbjerg, Datter
Kirstine Jensen, 1883, Hvidbjerg, Datter
Mette Jensen, 1887, Hvidbjerg, Datter
Kristiane Jensen, 1889, Hvidbjerg, Datter
Else Kristine Pedersen, 1881, Fabjerg, ankommet til Sognet i 1900 fra Jeginø, Tjenestepige, Husgerning
Mikken Chr. Jensen, 1885, Tørring, ankommet til Sognet i 1886 fra Tørring, Tjenestedreng, Landbrug
Anders Peter Jensen, 1886, Søndbjerg, ankommet til Sognet i 1886 fra Søndbjerg, Tjenestedreng, Landbrug.

FT Hvidbjerg 1901

1906

1 Feb

Folketælling

Hvidbjerg*, Refs, Thisted

Damsgaard, matr. nr. 11 a:
Peder Damsgaard, 1839, G, Husfader, Gaardejer
Ane Sø Jensen, 1847, G, Husmoder
Mette Damsgaard, 1887, Barn
Niels Højbjerg, 1880, Tjenestetyende
Laurids Anton Pedersen, 1889, Tjenestetyende
Dorthea Marie Knudsgaard, 1883, Tjenestetyende

FT Hvidbjerg 1906, opsl 174

1911

1 Feb

Folketælling

Hvidbjerg*, Refs, Thisted

Damsgaard, matr. 11 a:
Peder Damsgaard, 1839, G, Heltborg, Husfader, Landbruger
Ane Søe Damsgaard, 1847, G, Boddum, Husmoder, Husgjerning
Mette Damsgaard, 1887, Hvidbjerg, Barn, Husgerning
Johanne Frederikke Nielsen 1893, Sahl, Tjenestetyende
Niels Mølgaard Christensen, 1892, Hvidbjerg, Tjenestetyende
Karl Pedersen, 1896, Hvidbjerg, Tjenestetyende

FT Hvidbjerg 1911, opsl 136

1914

15 Mar

Død

Hvidbjerg*, Refs, Thisted

Peder Damsgaard. 75 Aar. Gaardejer i Damsgaard. Født i Heltborg Sogn 15. Januar 1839. Søn af Gaardmand Jens Andersen Viborg og Hustru Kirsten Nielsdatter, gift med Ane Søe Jensen.
Begravet den 21. Marts 1914 paa Hvidbjerg Kirkegaard

KB Hvidbjerg 1909-22, opsl 112, nr. 6, side 302

Kilde: KB Heltborg 1834-59 (Fødte Mænd), opsl 13, nr. 1, side 10