ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie

Stine Pedersen

1 Okt 1835
kn-ld

 

1835

1 Okt

Født

Heltborg, Refs, Thisted

Forældre er Gmd. Peder Chrisstian Andersen Viborg og Hustru Maren Christensdatter i Ullerup

1835

2 Okt

Døbt

Heltborg, Refs, Thisted

Hjemmedøbt p.g.a. sygdom. Daaben publiceret i Kirken den 8. November 1835
Faddere:
Gmd. Peder Viborgs Kone Karen Marie Larsdatter af Heltborg,
Gmd. Jens Andersens Kone, Kirsten Nielsdatter af Ullerup, samt
Gaardmændene Peder Pallisgaard,
Anders Korsgaard,
Christen Pedersen Bjerregaard - alle af Ullerup

1840

1 Feb

Folketælling

Heltborg, Refs, Thisted

Ullerup, en Gaard:
Peder Chr. Viborg, 50, G, Gaardmand
Maren Christensdatter, 45, G, hans Kone
Christen Pedersen, 15
Maren Pedersdatter, 13
Karen Marie Pedersen, 11
Ane Marie Pedersen, 8
Stine Pedersen, 5
Ane Andersdatter, 34, U, Tjenestepige

FT Heltborg 1840, opsl 17

1845

1 Feb

Folketælling

Heltborg, Refs, Thisted

En Gaard:
Maren Christensdatter, 50, E, født i Sognet, Gaardmandsenke
Christen Pedersen, 20, født i Sognet
Maren Pedersdatter, 18, -
Karen Marie Pedersdatter, 16 -
Ane Marie Pedersen, 13 -
Stine Pedersen, 10 -
Christen Jensen, 44, U, Viisby, Tjenestekarl

FT Heltborg 1845, opsl 23

1850

1 Feb

Folketælling

Heltborg, Refs, Thisted

Ullerup, en Gaard:
Maren Christensdatter, 55, E, født i Sognet, Gaardmandsenke, Husmoder
Christen Pedersen, 25, U,
Maren Pedersdatter, 23, U,
Karen Marie Pedersdatter, 21, U,
Ane Marie Pedersen, 18, U,
Stine Pedersen, 15, U, hendes Børn
Jens Michelsen, 21, U, født i Sognet, Tjenestekarl

FT Heltborg 1850, opsl 20

1850

7 Apr

Konfirmeret

Heltborg, Refs, Thisted

Heltborg Kirke

KB Heltborg 1834-65, opsl 125, nr. 1, side 124

1855

1 Feb

Folketælling

Heltborg, Refs, Thisted

En Gaard, Ullerup:
Christen Enggaard, 30, G, født i Sognet, Gaardmand og Huusfader
Margrethe Andersdatter, 35, G, Boddum, hans Kone
Peder Chr. Christensen Enggaard, 2, født i Sognet, Deres Barn
Niels Nielsen 23, Vestervig, Tjenestekarl
Poul Andersen Grave, 27, Boddum, Dagleier
Niels Peter Jensen, 13, Rakkeby
Ane Marie Pedersen, 23, født i Sognet
Stine Pedersen, 20, født i Sognet
Else Marie Jepsen, 12, Hundborg, alle er Tjenestefolk

FT Heltborg 1855, opsl 25

1860

1 Feb

Folketælling

Harring, Hassing, Thisted

En Gaard:
Poul Madsen, 38, G, Harring Gaardmand, Huusfader
Maren Pedersdatter, 34, G, Heltborg, hans Kone
Peder Christian Poulsen, 5, Harring
Maren Kirstine Poulsen, 4, Harring
Mads Poulsen 2, Harring, deres Børn
Stine Pedersen, 25, U, Heltborg, Tjenestepige

FT Harring 1860, opsl 5

1861

24 Mar

Viet

Isaach Christensen Kobberø
Harring, Hassing, Thisted

Harring Kirke
Ungkarl Husmand Isak Christensen Kobberø af Sønderhaa, 33 Aar gammel og
Tjenestepigen Stine Pedersen af Harring, 25 Aar gammel.
Forlovere: Christen Kobberø, Gaardmand i Sønderhaa og Poul Madsen, Gaardmand i Harring

KB Harring 1852-72, opsl 101, nr. 1, side 109

1870

1 Feb

Folketælling

Hurup, Refs, Thisted

Et Huus:
Isak Kobberø, 41, G, Sønderhaa, Husfader, Forpagter
Stine Pedersen, 34, G, Heltborg, Husmoder
Mariane Kobberø, 7, Hurup, Barn
Christen Kobberø, 6, Hurup, Barn
Maren Kobberø, 4, Hurup, Barn
Maria Kobberø, 3, Hurup, Barn
Ane Toftum Jenssen, 19, Grurup, Tjenestetyende
Jens Christensen, 20, Hurup, Tjenestetyende
Jens Christian Enevoldsen, 24, Hurup, Tjenestetyende

FT Hurup 1870, opsl 5

1875

12 Nov

Viet

Jens Nicolai Christensen
Hurup, Refs, Thisted

Hurup Kirke
Ungkarl Jens Nikolaj Kristensen, født i Refs 15. Oktober 1849 (26 Aar gl.). Husmand i Hurup og
Enken Stine Pedersen, født i Heltborg 1. Oktober 1835 (40 Aar gl.). Hun har Hurup Præstegaard i Forpagtning (2. Ægteskab).
Forlovere: Kristen Kobberø og Jens Jensen

KB Hurup 1869-91, opsl 107, nr. 5, side 115

1880

1 Feb

Folketælling

Lodbjerg, Hassing, Thisted

En Gaard:
Jens Nicolai Christensen, 30, G, Helligsø, Husfader, Gaardeier
Stine Pedersen Enggaard, 44, G, Heltborg, hans Hustru
Christen Kobberø, 16, Hurup
Maren Kobberø, 14, Hurup
Maria Kobberø, 13, Hurup
Peder Christian Kobberø, 9, Hurup
Grete Christine Christensen, 3, Hurup - deres Børn

FT Lodbjerg 1880, opsl 7, liste 2

1890

1 Feb

Folketælling

Lodbjerg, Hassing, Thisted

Jens Nikolaj Christensen, 49, G, Refs, Husfader, Gaardejer
Stine Pedersen, 53, G, Heltborg, Husmoder
Peder Christian Kobberø, 19, Hurup, Søn
Grethe Kristine Christensen, 13, Hurup, Datter

FT Lodbjerg 1890, opsl 11

1901

1 Feb

Folketælling

Lodbjerg, Hassing, Thisted

Tolbøl, Matr Nr. 4a:
Jens Nikolai Kristensen, 1848, G, Hurup, anklom til Sognet i 1877 fra Hurup, Husfader, Gaardmand
Stine Pedersen, 1835, G, Heltborg, -------------------------------------------- Husmoder
Grethe Kristine Kristensen, 1877, Hurup -------------------------------------------- Barn

FT Lodbjerg 1901, opsl 21-22, liste nr. 6

1906

1 Feb

Folketælling

Lodbjerg, Hassing, Thisted

Tolbøl:
Jens Nikolai Christensen, 1849, G, Husfader, Gaardejer
Stine Pedersen, 1835, g, Husmoder
Grete Christine Christensen, 1877, Barn
Otto Nielsen, 1888, Tjener

FT Lodbjerg 1906, opsl 4, liste nr. 1

1908

14 Nov

Død

Tolbøl, Lodbjerg, Hassing, Thisted

Stine Pedersen, 73 Aar. Gaardejer Jens Nicolaj Christensens Hustru af Tolbøl, Lodbjerg Sogn, Hassing Herred, født i Ullerup, Heltborg Sogn, den 1. Oktober 1835. Datter af Gaardmand Peder Christian Viborg og Hustru Maren Christensdatter dersteds. Død i andet Ægteskab. Sidste fælles Bopæl: Tolbøl, Lodbjerg Sogn.
Begravet paa Lodbjerg Kirkegaard den 24. November 1908.

KB Lodbjerg 1892-1910, opsl 68, nr. 1, side 127

Kilde: KB Heltborg 1834-65, opsl 52, nr. 5, side 51