ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie
Ægtefæller
Alias

 

1899

9 Dec

Født

Vejerslev*, Morsø Sønder, Thisted

Navneforandring i Følge Bevilling Meddelt fra Hassing og Refs Herreders Kontor, 19. Juni 1905 til
JENS KRISTIAN DAMSGAARD

Forældre er Gaardejer i Vejerslev Claus Gottlieb Kjærulff Jensen og Hustru Mette Marie Kjeldgaard

1900

1 Jan

Døbt

Vejerslev*, Morsø Sønder, Thisted

Vejerslev Kirke
Faddere: Moderen. Ungkarle af Hvidbjerg paa Thyholm, Kristian Damsgaard og Kristen Damsgaard.

1901

1 Feb

Folketælling

Vejerslev*, Morsø Sønder, Thisted

Ringsberg ?borg:
Claus Gottlieb Kjærulff Jensen, 1867, G, Hvidbjerg, kom til Sognet i 1892 fra Hvidbjerg, Husfader, Gaardejer
Kirsten Marie Kjeldgaard, 1872, G, Vejerslev, Husmoder
Peder Kjærulf Jensen, 1895, Vejerslev, Barn
Anna Jensen, 1896, Vejerslev, Barn
Jens Kristian Jensen, 1899, Vejerslev, Barn
Niels Kristian Jensen, 1884, Karby, ankommen til Sognet i 1898 fra Karby, Tjenestekarl
Anton Nikolaj Theodor Madsen, 1882, Fjends, ankommen til Sognet i 1900 fra Hvidbjerg, Tjenestekarl
Svenning Peder Johansen, 1880, Lødderup, ankommen til Sognet i 1901, Tjenestekarl, Murer om Sommeren
Ane Johanne Tommine Kirstine Thomsen, 1882, Ørding, ankommen til Sognet i 1896 fra Vester Assels, Tjenestepige
Maren Nielsen, 1887, Karby, anlommen til Sognet i 1900, Tjenestepige

FT 1901 Vejerslev, opsl 333 (ny)

1906

1 Feb

Folketælling

Vejerslev*, Morsø Sønder, Thisted

Ringsborg i Vejerslev, matr. nr. 6a, 20 a, 24 a og 38 a:
Gottlieb Kjærulff Damsgaard, 1867, G, Husfader, Gaardbruger
Kirsten Marie Kjeldgaard, 1872, G, Husmoder
Peder Kjærulf Damsgaard, 1893, Barn
Anne Damsgaard, 1896, Barn
Jens Kristian Damsgaard, 1899, Barn
Mette Damsgaard, 1905, Barn
Peter Larsen, 1885, Tyende
Andrea Petrea Kibsgaard, 1880, Tyende
Laurits Kristian Jensen, 1885, Tyende

FT Vejerslev 1906, opsl 6 (ny)

1911

1 Feb

Folketælling

Skyum, Hassing, Thisted

Matr.nr. 28 a.:
Gotlieb Damsgaard, 1867, G, Hvidbjerg, Familien ankommen til Sognet i 1909 fra Skallerup, Husfader, Gaardmand
Kirsten Marie Damsgaard, 1872, G, Vejerselv, Husmoder
Peder Kjærulf Damsgaard, 1893, Vejerslev, Barn
Anna Damsgaard, 1896, Vejerslev, Barn
Jens Kristian Damsgaard, 1899, Vejerslev, Barn
Mette Damsgaard, 1905, Vejerslev, Barn
Ejnar Kjærulf Damsgaard, 1910, Skyum, Barn

FT Skyum 1911, opsl 26

1914

19 Apr

Konfirmeret

Skyum, Hassing, Thisted

Skyum Kirke

KB Skyum 1909-34, opsl 91, nr. 3, side 126

1927

4 Jan

Viet

? Kristiansen
Visby*, Hassing, Thisted

Visby Kirke af Sognepræsten.
Ungkarl, Gaardejer Jens Kristian Damsgaard af Serup, Odby Sogn. Født i Vejerslev By og Sogn, den 9. December 1899. Søn af Gaardejer Claus Gottlieb Kjærulff Jensen og Hustru Kirsten Marie Kjeldgaard og
Pige Maren Kathrine Kristiansen af Visby By og Sogn, født i Visby By og Sogn den 17. Maj 1902. Datter af Lærer Mads Kristian Kristiansen og Hustru Karen Dahl Jensen.
Forlovere: Brudgommens Moder og Brudens Fader.

KB Visby 1927, opsl 110

1930

5 Nov

Folketælling

Odby, Refs, Thisted

Matr. nr. 12 a:
Jens Kristian Damsgaard, 1899, G, Vejerslev, Husfader, Gaardejer
Maren Kathrine Damsgaard, 1902, G, Visby, Husmoder
Kirsten Marie Kjeldgaard, 1872, E, Vejerslev, bopæl pr. 5/11 1929: Villerslev pr Hørdum.
Ejnar Kjærulf Damsgaard, 1910, Skyum, Tjenestekarl
Karen Damsgaard, 1927, Odby, Barn
Kirsten Marie Damsgaard, 1929, Odby, Barn
Anna Kjærgaard, 1913, Visby-Heltborg, Husassistent

FT Odby 1930, opsl 68

1940

9 Feb

Død

Amtssygehuset i Thisted, Thisted Købstad, Hundborg, Thisted

Jens Kristian Damsgaard, 40 Aar. Gaardmand i Serup - Odby Sogn, Refs Herred, Thisted Amt. Født i Vejerslev Sogn, Morsø søndre Herred, Thisted Amt, 1899, 9. December. Søn af Gaardmand Claus Gottlieb Kjærulff Jensen og Hustru Kirsten Marie Kjeldgaard. Gift med Maren Kathrine Kristiansen. Sidste fælles Bopæl: Serup, Odby Sogn.
Begravet paa Odby Kirkegaard den 16. Februar 1940 af Sognepræst C. Nørsøller Jensen, Søndbjerg

KB Odby 1930-45, opsl 168, side 202 og KB Thisted 1934-40, opsl 136, nr. 9, side 133 samt gravsten

Kilde: KB Vejerslev 1899, opsl 25