ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie

Thor Laursen

1616
Klaus

Ægtefæller
Alias

 

1616

Født

31" Sgd. Engegård, Rutsker, Bornholm

Min 7xtipoldefar

1643

Bopæl

Lars Andersens søn Thor nævnes første gang i 1643; han beboede da 1. slg. i Rutsker. Senere flyttede han til sine gamle forældre på nabogården Tornegård og beskattedes sammen med faderen i 1647. Denne omtales ikke mere og er sandsynligvis død ca. 1648.

Thor Larsen blev ved denne tid gift med en datter af Peder Rasmussen på Skovgaard, 22. slg. i Rutsker. Hun hed Karen og var født 1631. Peder Rasmussen var søn af Rasmus Laursen på 8. slg. i Rø, Rågelundsgård. Denne Rasmus Laursen ejede tillige 21. og 22. slg. i Rutsker. Bl.a. ved arv fra svigerforældrene blev Thor Larsen efterhånden velhavende. Han var i 1662 sognets største skatteyder og betalte 60 sldr. til den side 31 omtalte ekstraskat. Ved sin død i 1677 ejede han 1. og 2. slg. samt Ingemarsgård, 36. slg. i Rutsker. I en periode var han kirkeværge. Skiftet efter ham 14. februar 1677 er ikke bevaret, men omtales i senere skifter. Han efterlod sig 4 børn: Peder, Ellen, Hans og Lars.

1644

Overtagelse

01" Sgd. Puggegård, Rutsker, Bornholm

Thor Laursen, 1616 - 1677-02-14
Overtog i 1644 Puggegård (1. Slg) i Rutsker
Hans forældre: Laurs Andersen og Barbara, 31. Slg. Engegård, Rutsker. (senere 2. Slg. Tornegård i Rutsker)

Blev i 1649 gift med Karen Pedersdatter
Hun levede 1631 ca. - 1713-12-29
Hendes forældre: Peder Rasmussen, 22. Slg. Skovgård, Rutsker.

1648

Overtagelse

02" Sgd. Tornegård, Rutsker, Bornholm

Thor Laursen, 1616 ca. - 1677
Overtog i 1648 Tornegård (2. Slg) i Rutsker
Hans forældre: Laurs Andersen og Barbara, 31. Slg. Engegård, Rutsker. (senere ovenfor)

Blev i 1649 gift med Karen Pedersdatter
Hun levede 1631 ca. - 1713-12-29
Hendes forældre: Peder Rasmussen, 22. Slg. Skovgård, Rutsker.

1649

Gift

Karen Pedersdatter
Bornholm

Thor Larsen, 1616 - 1677-02-14
Ejer af Ingemarsgård (36. Slg) i Rutsker
Hans forældre: Laurs Andersen og Barbara, 31 sg Engegaard i Rutsker

Blev i 1649 gift med Karen Pedersdater
Hun levede 1631-04 - 1713-12-29
Hendes forældre: Peder Rasmussen, 22 sg Skovgaard, Rutsker.

1677

14 Feb

Død

02" Sgd. Tornegård, Rutsker, Bornholm

Kilde: http://www.vang-olsen.dk/old/af_louise_skovgaard/thor_slaegten_paa_nordbornholm.htm