ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie

Harald Nielsen

1 Mar 1898
kn-ld

Ægtefæller

Alias

 

1898

1 Mar

Født

Thisted Købstad, Hundborg, Thisted

Forældre er Skomagersvend Jens Peter Nielsen og Hustru Sidsel Andersen Kobberø (35 Aar), Mellemgade 49 i Thisted.

Noteret i Bedsted Kirkes Ministerialbog fol 18, da Familien faar Fattighjælp derfra. Attest herfor af Sognepræst Hørlyck af 23/4 1898.
Saaledes meddelt af Bedsted- Grurup Sogneraad i Skrivelse af 19. April 1898, bilagt med Fødselsattest, udsted af Sognepræsten i Thisted.

1898

30 Maj

Døbt

Thisted Købstad, Hundborg, Thisted

Thisted Kirke af Sognepræst Hansen
Faddere:
Kudsk Jens Chr. Larsens Hustru Marie.
Skrædder H. P. Larsens Hustru Mette Marie.
Skomager N. C. Pedersen.
Malersvend J. Pedersen.
Skomagersvend J. P. Hansen. Alle i Thisted.

1899

6 Jan

Død

Thisted Købstad, Hundborg, Thisted

Harald Nielsen. 10 Maaneder. Født 1. Marts 1898 i Thisted af Forældre, Skomagersvend Jens Peter Nielsen og Hustru Sidsel Andersen Kobberø, Skovgade 419.
Begravet paa Thisted Kirkegaard den 14. Januar 1899 af Sognepræst Hansen.

KB Thisted 1895-1905, opsl 44, nr. 3, side 45

Kilde: KB Thisted 1892-1900, opsl 118, nr. 19, side 118 og KB Bedsted 1892-1904, opsl 22, side 20