ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie

Harald Dusenius Nielsen

15 Jul 1895
kn-ld

Ægtefæller

Alias

 

1895

15 Jul

Født

Thisted Købstad, Hundborg, Thisted

Forældre er Skomagersvend Jens Peter Nielsen og Hustru Sidsel Andersen Kobberø (33 Aar) Vestergade 348 i Thisted.

Barnets Daab og Fødsel noteret i Bedsted Sogns Kirkebog i Følge Attest fra Sognepræst Hørlyk, dateret 21. Aug. 1895.
Saaledes meddelt af Bedsted - Grurup Sogneraadsformand i Skrivelse af 21. August 1895; bilagt med Barnets Daabsattest udstedt af Kantor Hald i Thisted.

1895

11 Aug

Døbt

Thisted Købstad, Hundborg, Thisted

Thisted Kirke af Sognepræst Schack af Sennels.
Faddere:
Moderen.
Husmand Andr. Jensen Kobberø og Hustru (Skjoldborg)
Faderen.

1896

29 Jul

Død

Thisted Købstad, Hundborg, Thisted

Harald Dusenius Nielsen, 1 Aar. Født i Thisted 15. Juli 1895 af Forældre Skomager Jens Peter Nielsen og Hustru Sidsel Andersen Kobberø, Vestergade 348 i Thisted.
Begravet den 3. August 1896 paa Thisted vestre Kirkegaard af Res. Cap. L. B. Leth.

KB Thisted 1895-1905, opsl 21, nr. 42, side 22

Kilde: KB Thisted 1892-1900, opsl 67, nr. 54, side 67 og KB Bedsted 1892-1904, opsl 15, side 13