ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie

Ingeborg Jensen

17 Nov 1893
kn-ld

Alias

 

1893

17 Nov

Født

Hurup, Refs, Thisted

Forældre er Gaardejer Anders Nikolaj Jensen og Hustru Else Marie Jensen Balsby, 30 Aar i Balsby.

1894

1 Jan

Døbt

Hurup, Refs, Thisted

Hurup Kirke af Sognepræsten
Faddere:
Gaardejer Jens Olesen Kone, Johanne Jensen.
Karetmager og Husmand Jens Henriksen og Hustru, alle af Refsbøl.
Ungkarl Lars Martinus Kristian Jensen af Refs.
Ungkarl Jens Thomsen Balsby af Gammelby, Grurup Sogn.

1901

1 Feb

Folketælling

Hurup, Refs, Thisted

Balsby, Matr. Nr. 3:
Anders Nikolaj Jensen, 1858, Hurup, G, Husfader, Gaardejer, G i 1888, 6 Børn
Else Marie Jensen, 1863, G, Hurup, Husmoder
Cesilie Jensen, 1890, Hurup, Barn
Karen Jensen, 1891, Hurup, Barn
Ingeborg Jensen, 1893, Hurup, Barn
Thora Jensen, 1896, Hurup, Barn
Dagmar Jensen, 1897, Hurup, Barn
Jens Martinus Jensen, 1899, Hurup, Barn
Petrea Andrea Jensen Damsgaard, 1893, Vestervig, flyttet til Sognet i 1897 fra Gjettrup, Tjenestepige
Jens Peter Jensen, 1879, Boddum, flyttet til Sognet i 1899 fra Vestervig, Tjenestekarl
Karen Nielsen, 1882, Hurup, Dameskrædderinde, Midlertidig Nærværende
Mette Marie Mikkelsen, 1878, Ydby, flyttet til Sognet i 1889 fra Grurup, Væverske, Midlertidig Nærværende

FT Hurup 1901, opsl 408-409, liste 18

1906

1 Feb

Folketælling

Hurup, Refs, Thisted

Balsby:
Anders N. Jensen, 1858, G, Husfader, Gaardejer
Else Marie Jensen, 1863, G, Husmoder
Secilie Jensen, 1890, Barn
Karen Jensen, 1892, Barn
Ingeborg Jensen, 1894, Barn
Thora Jensen, 1896, Barn
Dagmar Jensen, 1897, Barn
Jens Martinus Jensen, 1899, Barn
Hjalmar Kristian Jensen, 1901, Barn
Simon Peter Jensen, 1904, Barn
Johannes Vilhelm Jensen, 1905, Barn
Jens Nikolaj Madsen, 1887, U, Tjenestetyende

FT Hurup 1906, opsl 96, liste 23

1908

12 Apr

Konfirmeret

Hurup, Refs, Thisted

Hurup Kirke af Sognepræsten V. D. Kjersgaard

KB Hurup 1892-1911, opsl 169, nr. 1, side 190

1916

1 Feb

Folketælling

Hurup, Refs, Thisted

Anders Nicolaj Jensen, 1858, G, Husfader, Gaardejer, Formand i Hurup Brugsforening
Else Marie Jensen, 1863, G, Husmoder
Ingeborg Jensen, 1893, Ung Pige
Karen Jensen, 1891, Ung Pige
Thora Jensen, 1896, Ung Pige
Dagmar Jensen, 1899, Ung Pige
Gudrun Jensen, 1907, Barn
Jens Jensen, 1899, Tyende
Hjalmar Jensen, 1901, Barn
Peter Jensen, 1904, Barn
Johannes Jensen, 1905, Barn

FT Hurup 1916, opsl 93, liste 20 og FT Hurup opsl 90, liste 19

1918

21 Maj

Viet

Johan Kristian Nikolajsen
Hurup, Refs, Thisted

Hurup Kirke
Ungkarl Johan Kristian Nikolajsen, Gaardejer af Lodal i Hurup Sogn. Født i Over Astrup, Vestervig Sogn, d. 26. December 1886. Søn af Gaardejer s. St. Joakim Jens Nikolajsen og Hstr. Kristine Pedersen. 31 5/12 Aar og
Pige Ingeborg Jensen af Balsby i Hurup Sogn. Født s. St. d. 17. November 1893. Datter af Gaardejer s. St. Anders Nikolaj Jensen og Hstr. Else Marie Jensen Balsby. 24 6/12 Aar.
Forsørgelsesattest af 14/5 18 fra Vestervig-Agger Sogneraad.
Forlovere: Anders Nikolaj Jensen, Gaardejer i Balsby. Brudens Fader og Graves Jensen, Gaardejer i Vestergaard i Grurup.

KB Hurup 1912-25, opsl 215, nr. 3, side 237

1921

1 Feb

Folketælling

Hurup, Refs, Thisted

Lodahl:
Kristian Nikolajsen, 1886, G, Vestervig, flyttet til Sognet i 1918 fra Amerika, Husfader, Landbrug
Ingeborg Nikolajsen, 1894, Hurup, G, Husmoder
Else Marie Nikolajsen, 1920, Ettrup, Barn
Anders Nielsen, 1896, Visby, flyttet til Sognet i 1919 fra Villerup, Tjenestekarl
Frederik V. V. Nielsen, 1898, Visby, flyttet til Sognet i 1920 fra Vestervig, Tjenestekarl
Katrine Pouline Kristensen, 1898, Hundborg, flyttet til Sognet i 1920 fra Villerup.

FT Hurup 1921, opsl 103, liste 1, Land

1925

5 Nov

Folketælling

Hurup, Refs, Thisted

Ettrup:
Johan Kristian Nikolajsen, 1886, Vestervig, G, Husfader, Landmand
Ingeborg Nikolajsen, 1893, Hurup, G, Husmoder
Else marie Nikolajsen, 1920, Hurup, Barn
Marie Elisabeth Nikolajsen, 1923, Hurup, Barn
Johannes Lauritsen, 1902, Hurup, Tjenestekarl
Niels Husgaard, 1904, Skjoldborg, Tjenestekarl
Margrethe A. Jensen, 1905, Bedsted, Husassistent

FT Hurup 1925, opsl 44, liste 11

1930

5 Nov

Folketælling

Hurup, Refs, Thisted

Johan Kristian Nicolajsen, 1886, Vestervig, G i 1918, Husfader, Landmand, 2 Børn
Ingeborg Nicolajsen, 1894, Hurup, Husmoder
Else Marie Nicolajsen, 1920, Hurup, Barn
Marie Nicolajsen, 1923, Hurup, Barn
Peter Emil Andersen, 1904, Søndbjerg, Forkarl
Poul Bank, 1911, Tilsted, Anden Karl
Kristian Møller Kristensen, 1912, Trediekarl
Jenny Andrea Nielsen, 1913, Thisted, Husassistent

FT Hurup 1930, opsl 100, liste 26, nr. 6 608 00053

1940

5 Nov

Folketælling

Hurup, Refs, Thisted

Matr. Nr. 3a m.fl.:
Johan Kristian Nicolajsen, 1886, Vestervig, G, 1918, Husfader, Gaardejer
Ingeborg Nicolajsen, 1893, Hurup, G, Husmoder
Marie Elisabeth Nicolajsen, 1923, Hurup, Barn
Marie Jensen Dam, 1924, Boddum, Husassistent
Sigurd Jensen Ravnsmed, 1916, Hassing, Forkarl
Karl Noer Kristensen, 1922, Mors, Staldkarl
Marius Nikolaj Jensen, 1913, Stagstrup, Medhjælper
Peder Jensen Vang, 1924, Hurup, Medhjælper

FT Hurup 1940, opsl 123-124, nr. 6 18 17 00110

1980

26 Dec

Død

Begravet på Hurup Kirkegård

Kilde: Gravsten

Kilde: KB Hurup 1892-1911, opsl 66, nr. 13, side 65