ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie

Thora Jensen

7 Mar 1896
kn-ld

Ægtefæller
Alias

 

1896

7 Mar

Født

Hurup, Refs, Thisted

Forældre er Gaardejer Anders Nikolaj Jensen og Hustru Else Marie Jensen Balsby i Balsby.

1896

19 Apr

Døbt

Hurup, Refs, Thisted

Hurup Kirke
Faddere:
Gaardejer Thomas Balsbys Hustru Secilie Kristensen af Grurup.
Gaardejer Kristian Jensen og Hustru Dorthea Bjerre i Refs.
Gaardejer Jens Henriksen i Refs.
Gaardejer Thomas Balsby i Grurup

1901

1 Feb

Folketælling

Hurup, Refs, Thisted

Balsby, Matr. Nr. 3:
Anders Nikolaj Jensen, 1858, Hurup, G, Husfader, Gaardejer, G i 1888, 6 Børn
Else Marie Jensen, 1863, G, Hurup, Husmoder
Cesilie Jensen, 1890, Hurup, Barn
Karen Jensen, 1891, Hurup, Barn
Ingeborg Jensen, 1893, Hurup, Barn
Thora Jensen, 1896, Hurup, Barn
Dagmar Jensen, 1897, Hurup, Barn
Jens Martinus Jensen, 1899, Hurup, Barn
Petrea Andrea Jensen Damsgaard, 1893, Vestervig, flyttet til Sognet i 1897 fra Gjettrup, Tjenestepige
Jens Peter Jensen, 1879, Boddum, flyttet til Sognet i 1899 fra Vestervig, Tjenestekarl
Karen Nielsen, 1882, Hurup, Dameskrædderinde, Midlertidig Nærværende
Mette Marie Mikkelsen, 1878, Ydby, flyttet til Sognet i 1889 fra Grurup, Væverske, Midlertidig Nærværende

FT Hurup 1901, opsl 408-409, liste 18

1906

1 Feb

Folketælling

Hurup, Refs, Thisted

Balsby:
Anders N. Jensen, 1858, G, Husfader, Gaardejer
Else Marie Jensen, 1863, G, Husmoder
Secilie Jensen, 1890, Barn
Karen Jensen, 1892, Barn
Ingeborg Jensen, 1894, Barn
Thora Jensen, 1896, Barn
Dagmar Jensen, 1897, Barn
Jens Martinus Jensen, 1899, Barn
Hjalmar Kristian Jensen, 1901, Barn
Simon Peter Jensen, 1904, Barn
Johannes Vilhelm Jensen, 1905, Barn
Jens Nikolaj Madsen, 1887, U, Tjenestetyende

FT Hurup 1906, opsl 96, liste 23

1910

3 Apr

Konfirmeret

Hurup, Refs, Thisted

Hurup Kirke af Sognepræsten V. D. Kjersgaard

KB Hurup 1892-1911, opsl 174, nr. 8, side 195

1911

1 Feb

Folketælling

Hurup, Refs, Thisted

Matr. Nr. 3a og 3b:
Anders Nikolaj Jensen, 1859, G, Hurup, Husfader, Landbruger, Gaardejer
Else Marie Jensen, 1863, G, Hurup, Husmoder
Karen Jensen, 1891, Hurup, Barn
Thora Jensen, 1896, Hurup, Barn
Dagmar Jensen, 1897, Hurup, Barn
Jens Martinus Jensen, 1899, Hurup, Barn
Hjalmar Christian Jensen, 1901, Hurup, Barn
Simon Peter Jensen, 1904, Hurup, Barn
Johannes Vilhelm Jensen, 1905, Hurup, Barn
Gudrun Jensen, 1907, Hurup, Barn
Laurids Lauridsen, 1891, Resen, flyttet til Sognet i 1911, Tjenestetyende

FT Hurup 1911, opsl 74-75, liste 19

1916

1 Feb

Folketælling

Hurup, Refs, Thisted

Anders Nicolaj Jensen, 1858, G, Husfader, Gaardejer, Formand i Hurup Brugsforening
Else Marie Jensen, 1863, G, Husmoder
Ingeborg Jensen, 1893, Ung Pige
Karen Jensen, 1891, Ung Pige
Thora Jensen, 1896, Ung Pige
Dagmar Jensen, 1899, Ung Pige
Gudrun Jensen, 1907, Barn
Jens Jensen, 1899, Tyende
Hjalmar Jensen, 1901, Barn
Peter Jensen, 1904, Barn
Johannes Jensen, 1905, Barn

FT Hurup 1916, opsl 93, liste 20 og FT Hurup opsl 90, liste 19

1921

1 Feb

Folketælling

Hurup, Refs, Thisted

A. N. Jensen, 1858, E, Hurup, Husfader, Landbrug
Karen Jensen, 1891, Hurup, Barn, Husgerning
Thora Jensen, 1896, Hurup, Barn
Dagmar Jensen, 1897, Hurup, Barn
Jens M. Jensen, 1899, Hurup, Barn
Hjalmar K. Jensen, 1901, Hurup, Barn
Simon Peder Jensen, 1904, Hurup, Barn
Joh. Vilh. Jensen, 1905, Hurup, Barn
Gudrun Jensen, 1907, Hurup, Barn

FT Hurup 1921, opsl 38, liste 13

1922

13 Jun

Viet

Anton Teodor Dam
Hurup, Refs, Thisted

Hurup Kirke af Valgmenighedspræst Anker-Møller.
Ungkarl Anton Theodor Dam, Gaardmand i Gundtoft, Gjettrup Sogn, Refs Herred. Født i Boddum By og Sogn, Refs Herred 16. Januar 1893. Søn af Gaardejer, Sognefoged Laurits Christensen Dam og Hustru Barbara Madsen Hyldgaard af Boddum, 29 og
Pige Thora Jensen af Balsby, Hurup Sogn, Refs Herred. Født samme Steds 7. Marts 1896. Datter af Gaardejer Anders Nikolaj Jensen og Hustru Else Marie Jensen Balsby af Balsby, 26.
Forsørgelsesattest fra Boddum-Ydby Sogneraad af 23. Maj 1922.
Forlovere: Laurits Christensen Dam, Brudgommens Fader. Johan Kristian Nikolajsen, Gaardejer i Lodahl, Hurup Sogn.

KB Hurup 1912-25, opsl 234, nr. 9, side 256

1925

5 Nov

Folketælling

Gettrup, Refs, Thisted

Gundtoft:
Anton Dam, 1893, Boddum, G, Husfader, Landbruger
Thora Dam, 1896, Hurup, G, Husmoder
Else Dam, 1924, Gettrup, Barn
Marie Dam, 1924, Gettrup, Barn
Dagny Dam, 1925, Gettrup, Barn
Astrid Larsen, 1910, Bedsted, Tjenestepige

FT Gettrup 1925, opsl 28, liste 6

1930

5 Nov

Folketælling

Boddum, Refs, Thisted

Anton Theodor Dam, 1893, Boddum, G i 1922, Husfader, Gaardmd., Landbruger.
Thora Dam, 1896, Hurup, G, Husmoder
Laurits Jensen Dam
Else Jensen Dam
Marie Jensen Dam
Dagny Jensen Dam

FT Boddum 1930, opsl 35, liste 8, nr. 7 585 00022

1940

5 Nov

Folketælling

Boddum, Refs, Thisted

Matr. Nr. 14a:
Anton Theodor Dam, 1893, Boddum, G, 1922, Husfader, Gaardejer
Thora Dam, 1896, Hurup, G, Husmoder
Laurits Jensen Dam, 1923, Ydby, Karl
Else Jensen Dam, 1924, Ydby
Dagny Jensen Dam, 1925, Ydby
Edith Jensen Dam, 1932, Boddum, Barn
Marius Gregers Jensen, 1898, Klim, Staldkarl
Christen Josefsen, 1925, Hvidbjerg, Arbejdsdreng.

FT Boddum 1940, opsl 71-72, nr. 6 18 03 00265

1972

17 Jun

Død

Begravet på Boddum Kirkegård.

Kilde: Gravsten

Kilde: KB Hurup 1892-1911, opsl 71, nr. 6, side 70