ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie

Christian Christophersen

1 Apr 1857
KaiStig

Alias

 

1857

1 Apr

Født

Vejle*, Nørvang, Vejle

1880

Erhverv

Vejle*, Nørvang, Vejle

Murermester og Cementvarefabrikant

1887

2 Okt

Gift

Juliane Marie Petersen
Vejle*, Nørvang, Vejle

1892

anlagde

Vejle*, Nørvang, Vejle

Cementtagstensfabrik ved Havnepladsen.

1896

anlagde

Vejle*, Nørvang, Vejle

Cementvarefabrikken ved Strandgade

1905

Købte

Vejle*, Nørvang, Vejle

Cementvarefabrikken "Svanholm".
… var den første, der i Jylland begyndte at udføre Jernbetonarbejder

1922

Nekrolog

Vejle*, Nørvang, Vejle

Murermester og Cementvarefabrikant C. Christoffersen (død 17. juli 1922) var en Mand, som i fremtrædende Grad har været medvirkende til at skabe "det nye Vejle". Han var Vejlenser af Fødsel (Søn af Tømrermester Christoffersen) og nedsatte sig -- efter 7 Aars Uddannelse i København -- som Murermester i Vejle i Aaret 1882, hvor han snart ved Energi og Dygtighed oparbejdede en stor Virksomhed. I Løbet af 40 Aar opførte han den ene store Bygning i Vejle efter den anden. Et af hans første større Arbejder var Opførelsen af St. Nicolaj Kirkes nye Taarn (1886-88).
Derefter fulgte en Række af andre større Byggeforetagender, hvoriblandt kan fremhæves: Vejle Margarinefabrik og Fabrikant H. Steensens Villa, Vejle Amts og Bys Sygehus, Kommuneskolen ved Langelinie, Vejle Saalelæderfabrik, Vejle Banks nye Bygning, Fabrikant Hess' nye Fabrik og Villa, "De danske Blodfoderfabrikker"s Bygning, Konsul Windfeld-Hansens Privatejendom, St. Maria Hospital, Vejle Bolte- og Møtrikfabrik, Vor Frelsers Kirke, Vejle nye Gasværk, Worning & Petersens Jernbeton-Fabriksbygning, "Paladsteatret" osv. Ogsaa uden for Vejle By har han udført store Byggearbejder.
Allerede i 1892 havde Christoffersen anlagt en Cementtagstensfabrik ved Havnepladsen, i 1896 Cementvarefabrikken ved Strandgade, og endelig købte han i 1905 Cementvarefabrikken "Svanholm". Fremhæves bør det, at han var den første, der i Jylland begyndte at udføre Jernbetonarbejder, og "Vejle Cementvarefabrik" har i Aarenes Løb udført en Mængde større og mindre Arbejder af denne Art Landet over.
Sønnerne Aage og Arne Christoffersen fører nu den store dobbelte Virksomhed videre.

1922

17 Jul

Død

Vejle*, Nørvang, Vejle

65 år

Kilde: