Tage Toldevard Lund Nielsen

Født 6 Apr 1907
Bruger jetk