Hans Svendsen Kjøller

Født 1798
Bruger bijoh-2019