ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie

Michel Hansen Kjøbech

Født 1775
Bruger bijoh-2019

Ægteskab - Partner

Alias

 

1775

Født

1826

20 Sep

Anmeldelse

Nexø Købstad, Bornholms Sønder, Bornholm

Side 49. 1826. 20. Sep.
Anmeldelse.
Michael Kjøbek, vægter, Nexø.
3 umyndige børn
kilde: skifteuddrag Bornholm Nexø Bog 4 nr 119

1826

20 Sep

Død

Nexø Købstad, Bornholms Sønder, Bornholm

Død
Michel Hansern Kjøbek, 51 aar
Vægter og Daglejer
kilde: AO Nexø 1822-1857 opslag 512 nr 14

1826

24 Sep

Begravet

Nexø Købstad, Bornholms Sønder, Bornholm

1839

22 Mar

enken?

Østermarie, Bornholms Øster, Bornholm

Side 128. 1839. 22. Marts.
Margrethe Pedersdatter, enke, 64. Sg.g. Østermarie.
Afg. Lars Espersen Ridder.
6 Søskendebørn, faders ½ bror, faders 2 ½ søstre.
A: Karen Espersdatter, død, var gm. Anders Hansen Kofoed
1: Hans Kofoed.
2: Michael Andersen Kofoed, Rønne.
3: Jeppe Andersen Kofoed, tjener, København.
4: Gjertrud Andersdatter, gm. Frederik Peter Holm, Svaneke. 32
5: Margrethe Kofoed, ugift, Listed.
B: Ane ?, død, var gm. Jens Andersen. Listed.
1: Anders Jensen, død. 1 søn. 2 døt.
a: Niels Peter Andersen.
b: Ane ?, gm. Peder Jørgensen, Listed.
c: Gjertrud ?, ugift.
2: Jeppe Jensen, Listed.
3: Ane ?, enke efter afg. Hans Thorsen, Listed.
C: Hans Ipsen, død. 1 søn.
1: Lars Hansen, Rønne.
D: Dorthe ?, død, var gm. Mogens Sommer, Saltune. 1 dat.
1: Kirstine ?, gm. Hans Hansen, sømand, Svaneke.
E: Jens Jørgensen, fisker, Allinge, Søn af Jørgen Christensen.
F: Ane ?, (søster til E:)død, var gm. Hans Nielsen. 2 søn. 1 dat.
1: Niels Hansen.
2: Mads ?, myndig.
3: Ane ?, gm. Andreas Pedersen, Østermarie.
G: Tobias Andersen, død. 1 dat. 2 søn.
1: Mette Sophie ?, gm. Hans Larsen, Ypnastad.
2: Jacob Steenberg, sognepræst, Wibye, Jylland.
3: Jens Steenberg, 3 børn, ”hvis navne er ubekendt.”.
H: Christen Andersen, død. 2 døt.
1: Elsebeth ?, gm. Hans Pedersen, Saltune.
2: Martha ?, død. ”En datter hvis navn er ubekendt.”.
I: Ane ?, død. 3 døt.
1: Elsebeth ?, enke efter afg. Lars Mortensen, Bølshavn.
2: Karen ?, enke efter afg. Hans Hendrichsen, Svaneke.
3: Ane Stange, ugift, Ibsker.

J: Kirstine ?, død, var gm. Jeppe Jespersen.
1: Kirstine ?, ugift.
2: Ingeborg ?, enke efter afg. Michel Kjøbek, Nexø
3: Elsebeth ?, død
kilde: Skifteuddrag Bornholm Øster Herred bog 7 nr 430

1840

12 Nov

enken?

Østerlarsker, Bornholms Øster, Bornholm

Side 207b. 1840. 12. Nov.
Margrethe Pedersdatter, enke, Østerlars.
Afg. Lars Espersen Ridder.
Arvinger.
A: Jens Jørgensen, Allinge. (Søskende barn).
B: Ane ?, død, var gm. Hans Nielsen. 2 søn. 1 dat.
1: Niels Hansen, Hasle.
2: Mads Hansen, Rutsker.
3: Ane Margrethe ?, gm. Andreas Pedersen, Østerlars.
C: Karen ?, enke efter afg. Peder Koefoed Jensen, Nexø.
D: Elsebeth ?, død. 1 søn.
1: Anders Rasmussen.
E: Jacob Steenberg, sognepræst, Vibye, Jylland.
F: Jens Steenberg, død. 2 søn. 1 dat, ”Hvis navne er ubekendt.”.
G: Mette Sophie ?, gm. Hans Larsen Marker, Østermarie.
H: Elsebeth ?, gm. Hans Pedersen, Saltune.
I: Marthe ?, død. 1 dat.
1: Marthe Christine ?.
J: Elsebeth ?, enke efter afg. Erik Mortensen, Bølshavn.
K: Karen ?, enke efter afg. Hans Henrik Larsen, Svaneke.
L: Ane Stange, fattiglem, Ibsker.
M: Kirstine Seyer, nyder understøttelse af fattighuset, Østermarie.

N: Ingeborg ?, enke efter afg. Michael Kjøbek, Nexø.

O: Elsebeth ?, død. 4 søn. 2 døt.
1: Anders Hansen, Poulsker.
2: Jørgen Andersen, Bodilsker.
3: Lars Andersen, Aaker.
4: Hans Christian Peter.
5: Ingeborg ?, gm. Hans H. Marker.
6: Caroline Kirstine ?.
P: Hans Ipsen, død. (Søskende barn). 1 søn.
1: Lars Hansen, Rønne.
Q: Karen Kirstine ?, død. 3 søn. 2 døt.
1: Jeppe Andersen Koefoed, København.
2: Hans Koefoed, Østermarie.
3: Michael Andersen Koefoed, Rønne.
4: Gjertrud ?, gm. Fred. P. Holm.
5: Margrethe Koefoed.
R: Ane Kirstine ?, død, ( søskende barn).
1: Anders Jensen, død. 1 søn. 2 døt.
a: Niels Peter Andersen, Listed.
b: Ane ?, gm. Peder Jørgensen, Listed.
c: Gjertrud ?.
2: Jeppe Jensen, Listed.
3: Ane ?, enke efter afg. Hans Thorsen.
S: Dorthea ?, død. 1 dat.
1: Kirstine ?, gm. Hans Hansen, Svaneke.
T: Margrethe ?, død. 1 søn. 3 døt.
1: Peder Jensen, gårdmand, Olsker.
2: Ane ?, gm. Hans Jensen, Nexø.
3: Else Cathrine ?, gm. Johannes Mortensen, Aaker.
4: Marthe ?, gm. H. Michelsen, Aaker
kilde: skifteuddrag Bornholm Øster Herred bog 7 nr 638

Kilde: