Michel Hansen Kjøbech

Født 1775
Bruger bijoh-2019